Daily Archives 7 lipca 2017

Bariery jakości

0

Jak z powyższego wynika, przyjęte wraz ze startem reformy rozwiązania szczegółowe oraz wyjątkowo korzystna sytuacja zewnętrzna sprzyjają wzrostowi jakości kształcenia. Prowadzone w SGH badania monitorujące reformę (które mają na celu m.in. kontrolę jakości procesu kształcenia) wskazują jednak, że nie wszystkie jej „elementy” funkcjonują tak, jak tego oczekiwano.

dalej