Daily Archives 8 lipca 2017

Dane charakteryzujące implementację elastycznego systemu studiów

0

Przedstawimy teraz zestaw danych charakteryzujących niektóre aspekty elastycznego systemu studiów wprowadzonego na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW. Dane te podane są oddzielnie dla studiów I stopnia oraz studiów prowadzących najkrótszą drogą do uzyskania dyplomu magisterskiego (studia I stopnia w wariancie skróconym + studia II stopnia).

dalej

Czechy – dalszy opis

0

Rola Ministerstwa Edukacji w sprawie akredytacji nie jest w ustawie jasno określona. Według przewodniczącego Komisji Akredytacyjnej, Jaroslava Kurzweila, Komisja powinna przedstawiać niezależny punkt widzenia na temat jakości szkolnictwa wyższego oraz pomagać szkołom wyższym i ich wydziałom, dostarczając obiektywnych ocen ich działalności edukacyjnej, badawczej i artystycznej. Sformułowanie to, pochodzące z 1992 r., jest wynikiem refleksji nad działalnością Komisji i odczuwanej potrzeby ponownego określenia jej celów. W tym czasie Komisja rozpoczęła proces oceniania dawniej powstałych instytucji i wydziałów.

dalej