Daily Archives 10 lipca 2017

Dlaczego stosuje się zewnętrzną ocenę jakości? cz. II

0

Przeglądając materiały rządowe dotyczące kierunków polityki można zauważyć, że używa się w nich terminów „kontrola jakości” (quality control) i „pomiar jakości” (quality measurement). „Kontrola” oraz „pomiar” są z natury terminami wartościującymi i implikują pojęcie kary lub nagrody. „Kontrola jakości jest nieodłącznie związana z karą, z nakładaniem sankcji za niespełnienie wymagań, ale jednocześnie oznacza, że gdy zostanie osiągnięty określony poziom, to nie będą potrzebne dalsze starania o poprawę jakości” (Lynton 1988).

dalej

Definiowanie planów studiów i programów nauczania

0

W elastycznym systemie studiów wszyscy studenci studiują według indywidualnych programów i planów studiów5. Sposób definiowania wymagań, jakie musi spełniać indywidualny program studiów, wynika z przyjęcia następującej zasady:

dalej