Daily Archives 10 września 2017

Składniki „narzutowe” – dalszy opis

0

Tak więc identyfikacja składników narzutowych umożliwia datowanie osadów i innych szczątków in situ, gdyż jest wiadomo, w których poszczególnych fazach zlodowacenia zostały naniesione dane materiały narzutowe. Na przykład, granity z Shap i narzuty wapienia znajdują się przeważnie z kłami morsa i zębami mamuta, charakterystycznymi dla zlodowacenia Würm, a zęby słonia z ciepłego klimatu (L. an- tiqua) można czasem spotkać w pośrednich żwirach, które zwykle rozdzielają dwie niższe warstwy gliny zwałowej. Inne podobne szczątki fauny ciepłego klimatu zdarzają się w trzydziestometrowych podniesionych nabrzeżach, które, podobnie jak te właśnie mię dzy lodowcowe żwiry uważane są za współczesne okresowi międzylodowcowemu Riss-Würm.

dalej