Daily Archives 15 września 2017

Porównanie między rozwojem morfologicznym i kulturowym cz. II

0

Oprócz niewielkiego i niemal stałego wzrostu pochyłości nie zaszło nic godnego szczególnej uwagi w wykresach rozwoju morfologicznego czy kulturowego aż do około 200 000 roku p.n.e. Wówczas w czasie zlodowacenia Riss, jeden typ człowieka neander- talskiego przystosował się do istniejącego środowiska podnosząc wartości liczbowe swych wskaźników antropologicznych, podczas gdy równocześnie inny typ rozwinął wyspecjalizowane cechy związane na ogół z klasycznymi ludźmi neandertalskimi. Wykresy rozwoju kulturowego, obejmujące ten sam okres, nie wykazują żadnych zmian odpowiadających temu stanowi rzeczy. Mniej więcej w tym samym czasie, gdy zniknęli klasyczni ludzie neandertalscy, pojawili się ludzie młodszego paleolitu, czemu odpowiadają zmiany w wykresach rozwoju morfologicznego, o czym już była mowa. Zmiany te występują stopniowo w okresie lat 75 000 — 25 000 p.n.e. W tym czasie lub może nieco później wykresy rozwoju kulturowego poczynają wznosić się, osiągając punkt kulminacyjny na niemal pionowej pochyłości (przy śkali wykresu zastosowanej na rys. 54). Ten niezwykle gwałtowny rozwój rozpoczął się w Anglii pod koniec czasów maglemoskich, a na początku neolitycznych, kiedy to produkcja żywności zaczęła zastępować zbieractwo. Znaczenie tej zmiany ocenimy należycie, gdy uświadomimy sobie, że jedno tylko myślistwo wymaga około 20 km2 terenu łowieckiego dla wyżywienia 1 człowieka, podczas gdy taki sam obszar po zoraniu i uprawieniu może dostarczyć żywności wystarczającej dla 5000 ludzi.

dalej