Daily Archives 18 września 2017

Metody datowania szkieletów i wyrobów

0

W rozdziale tym przeprowadziliśmy pewne ogólne rozważania dotyczące geochronologii, omówiliśmy formowanie się skorupy ziemskiej w zamierzchłych czasach oraz towarzyszące temu procesowi zmiany klimatyczne. Następnie zatrzymaliśmy się nad zagadnieniem metod pomiarów wieku skał na podstawie ich promieniotwórczych właściwości.

dalej