Daily Archives 21 września 2017

Ludzie o najwyższej kulturze i największej energii

0

Ludzie o najwyższej kulturze i największej energii wydają się być powiązani z klimatem umiarkowanym. Taki chyba właśnie był klimat śródziemnomorski w okresie polodowcowym i, być może, przyczynił się on w dużej mierze do rozwoju wysokiej cywilizacji i kultury Egipcjan. Z ustępowaniem lodowca ten korzystny pas klimatyczny przesunął się ku północy i rozwój cywilizacji postąpił w tym samym kierunku. Na wykresie kultury Grecji i Italii wznosząca się ku górze linia przebiega pomiędzy linią cywilizacji Egiptu a północno-zachodniej Europy. Dzisiaj najwyższą kulturą odznaczają się kraje położone bardziej na północ: Anglia, Szkocja, Kanada, Norwegia i europejskie tereny ZSRR. Tubylcy australijscy nie doznali takiego bodźca klimatycznego, stąd ich stagnacja, mimo pewnej formy artykułowanej mowy. Okazuje się więc, że przynajmniej dwa czynniki — artykułowana mowa i środowisko klimatyczne — niezbędne są dla postępu kulturowego.

dalej