Daily Archives 23 września 2017

Główne wnioski – tempo rozwoju kulturowego

0

Z wykresów rozwój kulturowy/czas (rys. 54) wynikają dwa główne wnioski: jeden oparty jest na podobieństwie wykresów, a drugi na ich ogólnym kształcie. Podobieństwo wykresów jest wręcz uderzające. Oznacza ono, że czynniki zestawione jako dane na osi rzędnych stanowią kryteria jednej i tej samej ludzkiej cechy charakterystycznej, wymierzonej na podstawie opanowania przez człowieka jego materialnego otoczenia i (szczególnie w wykresie C3) sił energii działających w świecie materialnym. Zacytujemy znów White’a, który stwierdza (na s. 367): „pierwotną funkcją kultury było więc opanowanie energii i wprzęgnięcie jej do służby człowieka”. Dlatego też podobieństwo wykresów wskazuje, że wspólną cechę ich mierników stanowi właśnie ten specyficzny aspekt kultury. Zacytujemy Gordona Childe’a: „Epoka brązu, która zastąpiła… (epokę kamienia), to nie tylko lepsze narzędzia, to także zadatki bardziej złożonej struktury ekonomicznej i społecznej”.

dalej