Daily Archives 24 września 2017

Główne wnioski – tempo ewolucji biologicznej cz. III

0

Ponieważ metody dokonywania bezwzględnych pomiarów czasu stają się dokładniejsze, zrozumiałe jest, że skala czasu wynikła z rys. 46 i 47 i zastosowana na rys. 53 i 54 może wymagać modyfikcji. Na przykład, niektóre ostatnio dokonane metodą 14C pomiary próbek torfu, pobranych z poddanego melioracji jeziora Eem w Holandii, prowadzą do wniosku, że zimna faza Würm zaczęła się zaledwie 40 000 lat temu. W świetle wielu dowodów świadczących o całkiem innej dacie, wydaje się to mało prawdopodobne i nie jest wykluczone, że wybrane próbki pochodziły z młodszych powierzchownych złoży, lub też, że ich typowe skamieniałości roślinne (Brasenia purpura) kwitły zarówno w interstadialnych okresach epoki Würm, jak i pod koniec czasów międzylodowcowych Riss-Würm. Istnieją również znaczne trudności techniczne przy dokonywaniu pomiarów metodą węgla 14C, które przy badaniu materiałów dużo starszych niż sprzed 20 000 lat mogą powodować znacznie mniejszą dokładność.

dalej