Bariery w funkcjonowaniu systemu opieki/lutoriatu

0

Przeobrażenia w gospodarce oraz zmiany oczekiwań rynku pracy wymagają elastyczności kształcenia, dostosowywania oferty uczelni do potrzeb tego rynku. Założenia reformy w SGH idą w tym właśnie kierunku.

Bariery w funkcjonowaniu systemu opieki/lutoriatu (zarówno w Studium Podstawowym, jak i Dyplomowym). W regulaminie studiów Studium Podstawowego przewiduje się opiekę dydaktyczną nad studentami. Do dziś jednak opiekunów/tutorów w SP nie powołano. Równocześnie stworzono studentom możliwość korzystania z pomocy Psychodydaktyczne- go Ośrodka Konsultacji (w Centrum Pedagogicznym). Studenci w zdecydowanej większości (ponad 70% ankietowanych) nie korzystali z porad pracowników Ośrodka. Z przeprowadzonych przez nas badań wynika, że niespełna 50% studentów sygnalizuje potrzebę istnienia tu- toriatu na tym etapie studiów, gdyż nie radzi sobie z wyborem wykładowców, a także szuka pomocy przy ustalaniu planu zajęć, wyjaśnianiu problemów związanych z funkcjonowaniem Uczelni i pośrednictwa w załatwianiu z wykładowcami kwestii spornych.

Tutorzy powołani dla studentów Studium Dyplomowego są pracownikami różnych kolegiów i można było oczekiwać, że – w jakimś stopniu – przy konstruowaniu ścieżek studiów będą mieli na uwadze ich interesy. I rzeczywiście, z wypowiedzi badanych studentów wynika, że zdarza się (chociaż nie jest to zjawisko masowe), iż tutorzy namawiają do wyboru innych wykładów lub innych wykładowców, mimo prawidłowego od strony formalnej skonstruowania przez studenta ścieżki studiów (opinia co czwartego ankietowanego studenta). Ponadto – mimo corocznie organizowanych szkoleń – nie wszyscy tutorzy są odpowiednio przygotowani do pełnienia funkcji opiekuna/doradcy studenta. Część pracowników powołanych na tutorów nie pełni należycie swoich funkcji i – po upływie semestru lub wcześniej – trzeba ich zastępować innymi. Szkolenia dla tutorów organizowane są raz w roku, stąd też sygnalizowany zarówno przez studentów, jak i opiekunów brak informacji może być w jakimś stopniu pochodną tej sytuacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>