Bezpośrednie metody datowania – dalszy opis

0

Druga bezpośrednia metoda datowania zależy od tego, czy obiekt, który ma być datowany, posiada jakieś charakterystyczne cechy fizyczne, ulegające zmianom z upływem czasu w sposób znany i wymierzal- ny, czy też nie. Na przykład krzemienne narzędzia świeżo po obrobieniu są barwy ciemnoniebieskiej, ale po zakopaniu w ziemi często zmieniają kolor na żółtawy, jak ochra, co jest widoczne na wielu starych paleolitach ze żwirów rzecznych. Natomiast stosunkowo niedawne krzemienie wydobyte na powierzchnię przybierają zwykle barwę brudnobiałą. Te efekty kolorystyczne znane są jako „patyna”, a proces, na skutek którego powstają, spatynowaniem. Niestety, krzemienie nie pokrywają się patyną w sposób regularny i wymierzalny, i w związku z tym te zmiany fizyczne mogą być traktowane jedynie jako wskazówka jakościowa, na której nie można się jednakże opierać.

Wiele narzędzi oraz wszystkie kości i materiały pochodzenia roślinnego zawierają węgiel promieniotwórczy, a mogły również wchłonąć inne substancje ze swego otoczenia, szczególnie fluor i uran. Ilość węgla promieniotwórczego i wchłoniętych substancji na ogół zmienia się z biegiem czasu w sposób znany i wymie- rzalny. W związku z tym na podstawie pomiarów określających odpowiednie ilości tych substancji można przeprowadzić datowanie (bezwzględne lub względne) narzędzi lub kości. Kilka takich metod fizycznych datowania omówimy poniżej (s. 268).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>