Bezpośrednie metody datowania

0

Czasem przedhistoryczne kości i narzędzia oddzielone są od swego pierwotnego otoczenia i wówczas muszą być datowane w oderwaniu zarówno od warstwy, z której pochodzą, jak i od innych znalezisk, ściśle z nimi powiązanych. Zerodowane krzemienne tłuki pięściowe wmyte w niedawno powstałe warstwy ziemi lub też kości zwierzęce z jaskini, w której osady zostały zniszczone przez borsuki lub na skutek prac wykopaliskowych, przeprowadzonych przez ludzi nie wyszkolonych w tym zakresie czy też pracujących bez fachowego kierownictwa – nie mogą być datowane za pomocą jednej z pośrednich metod, omówionych powyżej. W takich przypadkach datowanie kości lub narzędzi, oderwanych od miejsca pochodzenia i od innych przedmiotów z nimi powiązanych, musi oprzeć się wyłącznie i całkowicie na ich wyglądzie i rodzaju.

Należy wówczas przeprowadzić porównanie z innymi podobnymi przedmiotami lub szczątkami tego samego typu, których wiek został już określony za pomocą jednej lub kilku metod pośrednich. Badanie i identyfikacja danego przedmiotu za pomocą tego rodzaju metody porównawczej nosi miano typologii. Gdy znaleziony niedatowany przedmiot wykazuje podobieństwo lub jest identyczny z okazem typowym, wówczas, oczywiście, wszelkie informacje dotyczące znaleziska zależą od zakresu wiadomości posiadanych na temat okazu typowego. Typologia jest pierwszą metodą bezpośrednią, za pomocą której może być datowany oderwany od środowiska przedmiot. Metoda ta omówiona jest bardziej szczegółowo poniżej (s. 257).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>