Człowiek z Wadjak

0

Wyciągnąwszy te wnioski, autor – dzięki uprzejmości dr L. D. Brongersmy z Lejdy – miał okazję zobaczyć czaszki i żuchwę z Wadjak oraz dokonać na nich pomiarów, a uzyskane wartości wskaźnika I4 włączył do tabeli II i IX oraz wykresów na rys. 53. Okazało się, że człowiek z Wadjak w pełni usprawiedliwia poprzednie wnioski, wysnute dzięki przedłużeniu niższej linii wykresów do osi rzędnych i wydaje się potwierdzać stwierdzenie dr Dubois, iż człowiek z Wadjak był proto-Australijczykiem blisko spokrewnionym z pniem melanezyjskim. Szczęka i żuchwa z Wadjak rzeczywiście dostarczają ogniwa łączącego człowieka znad rzeki Solo (i człowieka neander- talskiego) z australijskimi tubylcami, jak to przepowiedziano wyżej przy ekstrapolacji wykresów I4. Z drugiej jednak strony, pojemność jego czaszki stawia go w wyższej (Homo sapiens) gałęzi wykresu I3.

A Comparison of the Teeth of People: Indo-European racial stock with the Mongoloid racial stock. (Porównanie uzębienia ludzkiego rasy indoeuropejskiej z rasą mongolską), „Dental Record” 70, 1950, s. 31-53 i 63-88.

Człowiek z Wadjak wydaje się być interesującym połączeniem cech wyspecjalizowanych i uogólnianych, co łączy go częściowo z współczesnymi ludami, a częściowo z prymitywnymi tubylcami australijskimi.

Wreszcie, dla porównania, dodane są punkty C dla szympansa. Jak dotychczas, najbardziej interesującym wnioskiem wynikającym z tych punktów jest fakt, że wszystkie mają mniejszą wartość, niż odpowiadające im wskaźniki dla Proconsul ajricanus. Potwierdza to pogląd, że małpy człekokształtne rozwinęły się i wyspecjalizowały w kierunku swych własnych specyficznych cech, zaś człowiek rozwijał się (i stał się mniej wyspecjalizowany) również wzdłuż własnej linii rozwojowej. Wydaje się to sugerować rozbieżność ewolucji, która miała miejsce wiele milionów lat temu. Zostało to już uwzględnione na rys. 4 na s. 60.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>