Czynniki stymulujące jakość

0

Z elastyczności omawianego systemu studiów wynikają także dalsze przesłanki zapewnienia jakości. Podstawowe cechy elastycznego systemu studiów, takie jak:

– indywidualizacja programowa, stwarzająca warunki profilowania studiów zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami studenta:

– adaptacyjność, umożliwiająca nadążające za rozwojem wiedzy, ewolucyjne doskonalenie poszczególnych elementów systemu:

– zdolność do utrzymywania zgodności dyplomów i programów ze zmieniającymi się uznawanymi standardami międzynarodowymi już ze swej natury stanowią bowiem elementy sprzyjające utrzymywaniu jakości studiów. Wymagają one jednak odpowiedniego instrumentarium zapewniającego ich podtrz/mywanie. W referowanym systemie funkcję tę spełniają różnorodne mechanizmy stymulowania, nadzorowania i oceny jakości.

– Czynniki stymulujące jakość możemy podzielić na trzy grupy:

I – czynniki, które dotyczą czynności projektowania w systemie, np. odnoszą się do opracowania i aktualizacji programów studiów,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>