Dokładność wykresów – dalszy opis

0

Na rys. 54 wszystkie cztery wykresy przebiegają niemal poziomo dla bardziej zamierzchłych czasów, a niemal pionowo dla czasów nowszych, jeżeli są zestawione w sposób podobny do zastosowanego na rys. 53. Tak więc „punkt” dla epoki starszego paleolitu może znajdować się niemal w każdym miejscu między 600 000 – 200 000 rokiem p.n.e., w ciągu którego to czasu wartości osi rzędnych w ogóle prawie się nie zmieniają. Oznacza to, że dokładność dużych wartości osi odciętych stanowi zagadnienie nie zasługujące na specjalną troskę. Pomyślnie się składa, że właśnie te duże wartości dają się uzyskać jedynie w znacznym przybliżeniu. Wartości punktów na osi rzędnych dla tych zamierzchłych czasów muszą być za to bardziej dokładne. Ponieważ jednak zmieniają się one zaledwie od 0 do 3 dla czasów powyżej 200 000 lat i dochodzą tylko do 5 w ciągu 50 000 lat, wymogi te dadzą się z łatwością zaspokoić poprzez małe wartości osi rzędnych.

Odwrotnie rzecz się ma z pionową częścią wykresu, tu bowiem nie odgrywa wielkiej roli, gdy wartości osi rzędnych są podane jedynie w przybliżeniu, natomiast oś odciętych musi być obliczona bardziej dokładnie. Bardzo wysokie wartości osi rzędnych kulturowych dla czasów historycznych mogą różnić się o sto do kilku tysięcy, nie oddziaływając na wnioski oparte na stromej krzywej wykresu. W odniesieniu jednak do mniej odległych czasów, liczby w latach przed naszą erą można uzyskać z większą dokładnością. Zagadnienia te były co prawda rozważane w poprzednich rozdziałach, lecz dopiero po zestawieniu wykresów można sobie w pełni zdać sprawę z ich doniosłości.

Z tej też przyczyny uważaliśmy, że doświadczenie dotyczące gradacji, przeprowadzone dla uzyskania ostatniej krzywej na rys. 54, mogłoby przypuszczalnie dać dobre rezultaty- Gdy czas został dostosowany do wartości statystycznych, uzyskanych z przeanalizowania liczb ustalonych na podstawie fachowych opinii, stwierdzono, że tam, gdzie opinie te były najbardziej odmienne, odchylenia odgrywały mniejszą rolę, a że przekonanie to było usprawiedliwione, wydaje się wynikać z faktu, że wykres C4/czas jest zupełnie podobny do pozostałych trzech wykresów rozwój kulturowy/czas – fakt niewątpliwie nie pozostający bez poważnego wydźwięku psychologicznego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>