Dokładność wykresów

0

Na rys. 53 przedstawione są cztery wykresy rozwoju biologicznego. Osie rzędnych to liczby z tabeli II, a osie odciętych oparte zostały na liczbach z tabeli VIII. Odbiciem ich są odpowiednio kolumny 2 do 5 oraz kolumna 1 na tabeli IX.

Jeżeli chodzi o wykresy rozwój rodowy/czas, to pomimo oczywistych trudności w uzyskaniu pomiarów wskaźników antropologicznych (czyli osi rzędnych I), pożądane było uzyskanie danych w najlepszy z dostępnych sposobów, nawet gdyby nie gwarantowało to wielkiej dokładności uzyskanych wyników. Trudności te były omówione w punkcie 6 rozdziału II. Uważaliśmy poza tym, że aczkolwiek większa dokładność pomiarów spowoduje w przyszłości, być może, przesunięcie punktów wykresu w górę lub w dół, to jednak stosunek ich wzajemnego położenia zmieniłby się tylko nieznacznie. W związku z tym wnioski oparte na wartościach bezwzględnych (poszczególne osie rzędnych) mogą wymagać modyfikacji, natomiast wnioski oparte na wartościach względnych w ogólności oraz na krzywych wykresu w szczególności – będą wiarygodne. Jest to bardzo istotne, gdyż najbardziej wartościowe i interesujące wnioski zależą jedynie od wartości względnych i od krzywych.

Określenie wartości osi odciętych w latach stanowi mniej niebezpieczne źródło pomyłek, ponieważ wszystkie wykresy na rys. 53 przebiegają mniej lub bardziej równolegle do osi odciętych. Tak więc na przykład, jeżeli Pithecanthropus erectus powinien być umiejscowiony w okresie 500 000 lub 300 000 lat p.n.e. zamiast 400 000 lat p.n.e., jak to wskazuje rys. 53, to wówczas krzywa wykresu lekko opadnie lub wzniesie się, nie oddziaływając jednakże na ogólne wnioski, które mogą być wyciągnięte na tej podstawie. Przekonamy się wkrótce, że sprawa ta ma dalece poważniejszy wydźwięk w wykresach rozwój kulturo- wy/czas, które teraz będziemy omawiać.

Jeżeli chodzi o wartości osi rzędnych i osi odciętych wykresów rozwój kulturo wy/czas, można dopuścić znaczne odchylenia pozycji każdego punktu, jeśli w związku z tym punkt ten przesunie się jedynie wzdłuż wykresu. Wynika to z rodzaju krzywej powstałej z zestawienia danych z tabeli IV i VIII.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>