Dokonanie ilościowych pomiarów ewolucji

0

Doszliśmy już do tego, że zostały ustalone 4 poszczególne wskaźniki antropologiczne dla około 20 czaszek oraz dokonana ocena wieku w latach dla każdej czaszki. Zostały również ustalone 4 kryteria kulturowe dla 8 różnych okresów oraz ich przybliżone datowanie. Ponieważ czaszki na tabeli II oraz okresy kulturowe na tabeli IV zostały dla ułatwienia uszeregowane w porządku chronologicznym stało się od razu jasne, że te dwa zestawy pomiarów zmieniają się każdy inaczej w miarę upływu lat. Fakt, że istnieje znaczna różnica między tempem rozwoju typu fizycznego a kulturowego, już dawno stał się oczywisty i był przedmiotem dyskusji wielu antropologów i archeologów, szczególnie zaś profesorów J. B. S. Hal- dahe’a i F. E. Zeunera w Anglii oraz profesora M. F. Ashleya w Ameryce. Dyskusje tego rodzaju muszą jednak z konieczności być nieco ograniczone z powodu trudności związanych z mierzeniem tempa czasu tych zmian. Jeszcze kilka lat temu posiadano bardzo niewiele materiału szkieletowego, a zakres wiedzy o tempach i przyczynach zmian geologicznych oraz związanych z nimi wahań klimatycznych był. dalece niewystarczający. Pierwsza trudność została w dużym stopniu pokonana dzięki wielu ostatnim odkryciom szkieletów praludzi w Afryce, Chinach i na Jawie, druga zaś trudność została niezwykle wydatnie zmniejszona wskutek ostatnich badań profesora Zeunera, przeprowadzonych w dziedzinie geochronologii.

Wydawałoby się więc, że nadeszła chwila, w której powstały możliwości podjęcia prób dokonania ilościowych pomiarów ewolucji, co sugerowali zarówno Haldane , jak i Zeuner . Zestawienie na tabeli IX, stanowiące zbiór danych zawartych w poprzednich rozdziałach, zostało podane dla zobrazowania rozwoju człowieka w sposób graficzny i ilościowy. Z układu tych liczb można wyciągnąć szereg wniosków i oprzeć na nich pewne bezpośrednie wywody. Na wykresie zaś widać od razu tempo zmian w rozwoju człowieka tak wyraźnie, jak na żadnym innym wykazie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>