Dwustopniowość w elastycznym systemie studiów

0

Nowym, zasadniczym elementem strukturalnym elastycznego systemu studiów na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW jest koncepcja studiów dwustopniowych. Studia te obejmują wszystkich studentów przyjętych na Wydział począwszy od roku 1994.

Studia dwustopniowe umożliwiają uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera. Studia I stopnia prowadzone są w dwóch wariantach:

– wariant podstawowy: nominalnie 8 semestrów: studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera:

Etapy mają znaczenie organizacyjne – zakończenie każdego z nich związane jest z podjęciem decyzji istotnej z punktu widzenia dalszego przebiegu studiów. Kolejne etapy cechuje również zróżnicowany charakter kształcenia. W etapie A kształcenie ma charakter podstawowy, a na końcu tego etapu student wybiera specjalność. W etapie B kontynuowane są studia podstawowe z wprowadzaniem elementów wiedzy związanej z wybraną specjalnością. Przed zakończeniem etapu B student podejmuje decyzję o kontynuacji studiów I stopnia bądź przejściu na studia II stopnia. W etapie C następuje pogłębienie wykształcenia specjalnościo- wego i realizacja projektu inżynierskiego traktowanego jako praca dyplomowa. Etap D to zaawansowane kształcenie podstawowe i specjalnośclowe oraz realizacja dyplomowej pracy magisterskiej.

Na rysunku 2 zilustrowano podstawowe opcje w zakresie wyboru rodzaju studiów w systemie dwustopniowym, odpowiadające obecnie funkcjonującym rodzajom studiów (z formalnego punktu widzenia, w rozumieniu art. 4 Ustawy o szkolnictwie wyższym, studia i stopnia są wyższymi studiami zawodowymi, studia II stopnia – uzupełniającymi studiami magisterskimi, a skrócony wariant studiów I stopnia w połączeniu ze studiami II stopnia – studiami magisterskimi).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>