Elastyczny system studiów – opis

0

W artykule przedstawiliśmy w sposób systematyczny zasadnicze, ideowe elementy elastycznego systemu studiów, zapewniającego studentom wiele różnorodnych opcji kształcenia. System ten tworzony był z myślą o studentach, przy poparciu większości nauczycieli akademickich, którym stwarza on możliwości lepiej zorganizowanej pracy i dającej więcej satysfakcji działalności dydaktycznej.

Przedstawiona szczegółowa analiza tego systemu wskazuje na jego uniwersalność. Poszczególne elementy funkcjonalne i strukturalne systemu mogą zostać wykorzystane w ramach konkretnych implementacji nowych systemów studiów w różnych jednostkach organizacyjnych szkól wyższych. Oczywiście możliwe i zalecane jest integralne wprowadzanie elastycznego systemu studiów jako całości, bez względu na merytoryczny profil kształcenia na danym wydziale. Do tego jednak, aby możliwe było osiągnięcie wszystkich korzyści oferowanych przez system, skala wdrażającej go instytucji akademickiej musi być dostatecznie duża. Najbardziej odpowiednią jednostką strukturalną do wprowadzenia elastycznego systemu studiów (w postaci omówionej w niniejszym artykule) jest duży wydział lub szkoła (kolegium) działająca w ramach uczelni. System może być jednak wdrażany także w ramach federacji mniejszych wydziałów kształcących na kierunkach zbliżonych merytorycznie. Możliwy jest również rozwój systemu i jego uogólnienie na inne przypadki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>