Finansowanie projektu instytucji

0

Umowa stwarza państwu możliwość selektywnego i celowego wsparcia w formie projektów uczelnianych. Finansowanie to jest sprawą oczywistą, jeśli strategia instytucji współgra z głównymi celami polityki krajowej. Jednakże projekty instytucji mogą także obejmować działania wymagające specjalnego wsparcia przez państwo lub mogą służyć jako model z powodu ich eksperymentalnego charakteru.

Dla uniwersytetów umowa jest najistotniejszym dokumentem, który umożliwia realizację projektu. Przede wszystkim – z powodów finansowych pełni ona rolę katalizatora, bez którego projekt mógłby nigdy nie ujrzeć światła dziennego. Co ważniejsze jednak, dzięki umowie można położyć szczególny nacisk na pewne ważne przedsięwzięcia: projekty międzywydziałowe z udziałem wielu jednostek, które umożliwiają uczelni potwierdzenie jej specyfiki. Dzięki finansowemu udziałowi państwa, kontrakty dają uczelni większą możliwość przyciągania pewnych grup interesów i – co za tym idzie – środków finansowych spoza budżetu państwa. Oznaczają też potwierdzenie, w formie umowy prawnofinansowej, planów działania samej uczelni, stanowiąc jednocześnie cennik motywujący, zachęcający instytucje szkolnictwa wyższego do zawierania kontraktów z państwem.

Uzgodnione planowanie zasobów. Z powodu kilkuletniego horyzontu czasowego umowa stwarza bezpieczniejsze podstawy stosunków między centralną władzą administracyjną a uczelniami. Biorąc pod uwagę fakt, że większa część funduszy szkół wyższych pochodzi ze źródeł państwowych, koncepcja kilkuletniego planowania jest w tych szkołach szczególnie mile widziana.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>