Jeszcze raz o kierunkach studiów i o tzw. minimach programowych

0

Jak już wspomniałem, w roku 1990 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu wystąpiła do Ministerstwa Edukacji Narodowej z wnioskiem o redukcję liczby kierunków studiów do trzech: ekonomii, zarządzania i towaroznawstwa. Ostatecznie, po kolejnych korektach, Rada Główna Szkolnictwa Wyższego zatwierdziła sześć kierunków studiów ekonomicznych: ekonomia: finanse i bankowość: informatyka i ekonometria: zarządzanie i marketing: międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne oraz towaroznawstwo: co do dnia dzisiejszego budzi kontrowersje i namiętne dyskusje w środowisku akademickim. Historia kołem się toczy i w chwili, gdy zespół ekspertów powołany przez Ministra Edukacji Narodowej ostatecznie opracował projekt tzw. minimum programowego dla zatwierdzonych przez Radę Główną sześciu kierunków studiów ekonomicznych, tenże zespół podjął się z własnej inicjatywy przygotowania alternatywnego projektu minimum programowego dla dwóch kierunków studiów ekonomicznych: ekonomii i zarządzania (business administration), przy zachowaniu w nie zmienionej postaci minimum programowego dla kierunku towaroznawstwa.

Tak więc w projekcie powraca się do propozycji Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z 1990-r. Pojawiają się jednak wątpliwości. W 1990 r. nie funkcjonowało pojęcie minimum programowego, które (aczkolwiek ciągle nie zatwierdzone przez Radę Główną) istnieje obecnie. Jeżeli przyjrzymy się proponowanemu minimum programowemu dla kierunku ekonomii (w propozycji zredukowania studiów ekonomicznych do 3 kierunków), to z niepokojem trzeba stwierdzić, że właściwie nie ma w nim miejsca dla profilu kształcenia informatyczno-eko- nomicznego. Natomiast na obu kierunkach: ekonomii i zarządzaniu (w tejże propozycji studiów ekonomicznych na 3 kierunkach) pominięto zupełnie specyfikę międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych (w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ten kierunek studiów jest realizowany na Wydziale Zarządzania).

Przyjęcie tej koncepcji minimum programowego przy założeniu trzech kierunków studiów ekonomicznych wytrąca z orbity studiów ekonomicznych dwa dotychczasowe elitarne nurty kształcenia, a nie o to przecież chodzi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>