Kierunki ewolucji – dalszy opis

0

Tak więc to wzrastające tempo może utrzymać się nadal jedynie wówczas, jeżeli człowiek wykaże umiejętność zaspokojenia wzrastających i ciągle nowych wymogów technicznych. Dr Derek Price opierając się na oszacowaniu warunków z minionego okresu uważa, iż za 50—70 lat każdy człowiek w Anglii będzie musiał stać się uczonym lub technikiem. Po tym okresie tempo zaopatrzenia w siłę roboczą stanie się niewystarczające dla zaspokojenia wzrastających potrzeb. Opieranie się jednak na minionych warunkach nie jest miarodajne, wiadomo bowiem, że zmieniają się one z biegiem czasu. Na przykład, wprowadzenie automatycznego wyposażenia elektronicznego do kontroli i manipulowania maszynami zastąpi ludzką siłę roboczą w wykonywaniu utartych zadań i w ten spo-

The Exponential Curve of Science (Krzywe wykładniko- we nauk przyrodniczych) „Discovery”, t. 17, czerwiec 1965, s. 240. sób przeciwdziałać będzie wciąż wzrastającemu zapotrzebowaniu na wysokokwalifikowanych robotników. Poza tym obecny wzrost specjalizacji niewątpliwie doprowadzi do dalszego postępu kulturowego, który jedynie wówczas przyniesie pożytek całej społeczności, gdy każdy jej członek zda sobie sprawę ze swej zależności od współobywateli. W nowoczesnym cywilizowanym społeczeństwie jednostki przestały już być samowystarczalne.

Nie można na razie określić, jaki wpływ będą mieć te nowe czynniki na przebieg krzywej wykresów rozwoju kulturowego. Należy jednak przypuszczać, że w niedalekiej przyszłości obecne, bardzo gwałtowne tempo rozwoju kulturowego zacznie raczej słabnąć. Nasz standard życia powinien nadal polepszać się, może jednak wytworzyć się tendencja do „nasycenia”, gdyż tempo przyszłego rozwoju kulturowego zależy od ograniczonych możliwości jednostek. Spadek tempa rozwoju kulturowego zaczyna właściwie już być widoczny, sądząc po obecnej niedostatecznej liczbie profesorów, braku sił technicznych w przemyśle i ogromnych nakładach publikacji technicznych przekraczających możliwości przyswojenia ich sobie przez kogokolwiek. Żyjemy niewątpliwie w niezwykle ciekawych czasach, zapowiadających jeszcze ciekawszą przyszłość.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>