Kierunki ewolucji

0

Jednym z najważniejszych punktów związanych z graficznym przedstawieniem następstwa zmiennych wypadków, jest możliwość dokonania ekstrapolacji naprzód, przewidującej przypuszczalny kierunek wydarzeń w przyszłości. Jest to szczególnie interesujące w świetle naszych obecnych dociekań, gdyż ekstrapolacja prowadzi do wniosków dotyczących przyszłego biologicznego i kulturowego rozwoju człowieka, tak różniących się między sobą, jak różne są wykresy, na podstawie których oparte są przewidywania.

Jeżeli chodzi o rozwój biologiczny, nie należy spodziewać się żadnych znacznych zmian w ciągu następnych kilku tysięcy lat, prócz możliwości w dziedzinie mowy. Wykres taki (krzywa I4 na rys. 53) wykazuje większy wzrost pochyłości w czasach obecnych niż jakikolwiek inny, w związku z czym można przewidywać, że umiejętność mowy człowieka może w niedalekiej przyszłości znacznie wzrosnąć. Może to na— stąpić na skutek dążeń człowieka do opanowania wielu języków, co mogłoby spowodować większą giętkość języka i powiększenie jamy ustnej, w której język się porusza. Trudno jednakże na podstawie punktów na wykresie snuć przewidywania z rozsądną dozą prawdopodobieństwa, aczkolwiek ogólna tendencja wykresu wydaje się zmierzać w tym kierunku.

Ekstrapolacja wykresów rozwoju kulturowego to zupełnie inna sprawa. Już na pierwszy rzut oka nasuwa się całkiem jasny wniosek, że możliwy jest dalszy gwałtowny wzrost w ciągu następnych kilku lat. Jednakże tak gwałtowny wzrost rozwoju kulturowego można przewidzieć jedynie pod warunkiem, że nie zaistnieją żadne nowe i nie brane dotychczas pod uwagę okoliczności, mogące zmienić prawo zobrazowane na rys. 54.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>