Model systemu studiów

0

Elastyczny system studiów z natury zawiera elementy sprzyjające utrzymywaniu jakości. We wdrażanym systemie istnieją jednak również procedury zapewnienia jakości wprowadzone celowo. Można wśród nich wyróżnić omówione w artykule mechanizmy stymulowania, nadzorowania i oceny jakości.

W kwietniu 1994 r. nastąpiła zmiana nazwy Wydziału – Wydział Elektroniki przyjął nazwę Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych. W niniejszym artykule, w celu uniknięcia nieporozumień, używana Pędzie konsekwentnie nowa nazwa Wydziału, nawet w przypadku odniesień do okresu poprzedzającego zmianę nazwy.

Prezentowany model systemu studiów jest szczególnie odpowiedni dla dużego wydziału, kształcącego na kilku kierunkach studiów. Może on jednak działać z równym powodzeniem w ramach federacji mniejszych wydziałów, kolegium lub szkoły stanowiącej podstawową jednostkę organizacyjną uczelni.

Potrzeba zmian w tradycyjnym systemie studiów przyjętym w polskich uczelniach wynika przede wszystkim z nowych warunków funkcjonowania szkół wyższych po roku 1989 (Fli- sowski 1993: Podoski 1993: Wożnicki 1994a: Wożnicki 1994b). Istotą tych nowych warunków jest ukształtowanie się, w wyniku poważnych ograniczeń budżetowych, nowego rodzaju relacji między uczelnią a kandydatem na studia i studentem. Relacja ta przypomina dziś rynkowy związek instytucji i jej klienta, w wyniku czego następuje rozwój rynku usług dydaktycznych o wysokim poziomie wraz z jego nieodłącznymi atrybutami – zmiennością wymagań oraz konkurencją wymuszającą odpowiednią jakość świadczonych usług.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>