Ocena w połowie okresu realizacji kontraktu

0

Ocena w połowie okresu trwania kontraktu ma mniejsze znaczenie niż ocena ostateczna. Umowy są zazwyczaj dobrze opracowane i precyzyjne w odniesieniu do zadań. Ocena w czasie realizacji umowy stanowi sposobność kontynuowania dialogu między służbami ministerialnymi a uniwersytetem.

Ocena na zakończenie kontraktu. Decydujący moment stanowi końcowa ocena realizacji umowy. Opiera się ona na następujących założeniach:

– 1. Ocena powinna brać pod uwagę także, a może nawet przede wszystkim, sam kontrakt.

– 2. Zgodnie z duchem dialogu, ocena kontraktu powinna obejmować ocenę obydwu partnerów: musi to być ewaluacja wspólna.

– 3. Ocena powinna koncentrować się na przyszłości i brać pod uwagę rozwój uczelni. Oznacza to więc także samoocenę.

– 4. Ocena kontraktu powinna zostać opublikowana.

– 5. Ocena kontraktu powinna prowadzić do włączenia instrumentów ewaluacji do projektu instytucji.

Chociaż ocenianie jest procedurą akceptowaną w przypadku badań, to w zakresie kształcenia, organizacji instytucjonalnej i kierowania koncepcja ewaluacji jest wciąż obca zarówno kulturze akademickiej, jak i administracji.

Krajowy Komitet Ewaluacji, powołany w 1985 r„ dopiero zaczyna być akceptowany przez uniwersytety. Działalność Komitetu wprowadziła ideę oceniania instytucji przez n

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>