Ograniczenia ekonomiczne

0

– Proces oceny może dać jedynie niewielkie korzyści z powodu niedostatecznej elastyczności instytucjonalnej, ograniczającej prowadzenie aktywnej polityki kadrowej (ze względu na prawo dużej części społeczności akademickiej do stałego zatrudnienia i działalność związków zawodowych). Koszty oceny mogą nie zostać zrównoważone korzyściami z ewaluacji.

– Ocenianie kosztuje, nie tylko w sensie finansowym (czas osób zaangażowanych w procedury oceny). Należy zatem rozważyć, czy może inna działalność, nie będąca ocenianiem, przyniosłaby większe korzyści.

– Wśród filozoficznych problemów ewaluacji autorzy wymieniają dwie kwestie:

– Jeżeli już się zacznie oceniać, to proces ten będzie powtarzany: jeśli wnioski z oceny nie zawierają postulatu zmian, może to prowadzić do różnorodnych nacisków zewnętrznych (pod hasłem: to po co była prowadzona ta ocena), a tym samym zagrażać autonomii instytucjonalnej.

– Przed podjęciem oceny należy zatem rozważyć, czy jej efekty będą związane złymi zjawiskami, które pozostają pod kontrolą uczelni. Na przykład uczenie się studentów (wyniki) to ich indywidualna odpowiedź na warunki oferowane przez instytucję: odpowiedź ta nie jest zależna wyłącznie od uczelni, ale także od samych studentów. Nie byłoby więc właściwe ocenianie uczelni wyłącznie na tej podstawie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>