Określenie struktury klas tematycznych

0

Określenie struktury klas tematycznych, tzn. wyodrębnienie poszczególnych klas, nie jest bynajmniej zadaniem trywialnym. Powinno ono być realizowane tak, aby zmaksymalizować korzyści wynikające ze:

– zdefiniowania oraz konsekwentnego używania wspólnego aparatu pojęciowego i terminologii w przedmiotach należących do tej samej klasy:

– zredukowania niezamierzonej redundancji w programach nauczania (te same treści w wielu przedmiotach) i „zagospodarowywania” tematów zbyt słabo reprezentowanych w programie studiów:

– zwiększenia efektywności ekonomicznej przez redukcję liczby przedmiotów o podobnych treściach oferowanych przez różne jednostki organizacyjne (instytuty, katedry) działające w ramach instytucji organizującej proces kształcenia (wydział).

Liczba i związana z tym wielkość klas tematycznych musi wynikać z kompromisu między wymienionymi korzyściami z istnienia określonej klasy a praktycznymi możliwościami skutecznej koordynacji wszystkich przedmiotów w tej klasie. Należy przy tym zauważyć, że niezbyt duża liczba klas tematycznych zwiększa przejrzystość wymagań programowych, a ponadto – a może przede wszystkim – ułatwia studentom analizę oferty programowej. Na przejrzystość i łatwość interpretacji wymagań programowych korzystnie wpływa również rozłączność klas tematycznych. Ponadto rozłączność klas znacznie ułatwia analizę skutków zmian dokonywanych w ramach doskonalenia planów studiów i programów nauczania, zmniejszając prawdopodobieństwo wystąpienia nieprzewidzianych efektów ubocznych tych zmian.

Uwzględniając przedstawione uwarunkowania należy stwierdzić, że określenie struktury klas tematycznych musi być realizowane centralnie na poziomie wydziału (jednostki organizującej kształcenie). Pozostałe prace programowe mogą i powinny jednak zostać w znacznym stopniu zdecentralizowane.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>