Organizacja procesu dydaktycznego

0

Zapisy studentów na studia łączą się z wyborem wydziału i nie wiążą się z równoczesnym wyborem kierunku oraz specjalności. Wszędzie, z wyjątkiem kierunku informatyka i ekonometria, plany i programy studiów przez pierwsze cztery semestry są wspólne w ramach wydziału. Wyodrębnienie kierunku informatyka i ekonometria następuje po pierwszym roku studiów. Wyodrębnienie wszystkich pozostałych kierunków studiów następuje po drugim roku. Podział na specjalności następuje od semestru piątego lub szóstego (w zależności od kierunku).

Przy wyborze specjalności brane są pod uwagę z jednej strony preferencje studentów, z drugiej zaś – ich predyspotycje do kontynuowania studiów na wybranej specjalności (np. student pragnący studiować informatykę musi – oprócz wiedzy ekonomicznej i co najmniej dobrej znajomości języka angielskiego – mieć zamiłowanie do pracy przy komputerach i uzdolnienia matematyczne, czego wyrazem będą oceny uzyskiwane z tych przedmiotów w trakcie pierwszego roku studiów: student pragnący specjalizować się w handlu międzynarodowym musi mieć zdolności do języków obcych itd.j. Oferta programowa na wydziale (kierunku) obejmuje:

– blok obowiązkowych przedmiotów podstawowych dla wszystkich studentów wydziału (lub wydziałów), przedmioty te są zgrupowane głównie w pierwszych czterech semestrach studiów:

– blok obowiązkowych przedmiotów kierunkowych dla wszystkich studentów danego kierunku, bez względu na wybraną specjalność:

– blok obowiązkowych przedmiotów specjalizacyjnych, które student musi zaliczyć w ramach wybranej specjalizacji:

– bloki przedmiotów specjalizacyjnych do wyboru (student wybiera jeden dowolny przedmiot z bloku – wybór poziomy):

– sekwencje przedmiotów specjalizacyjnych do wyboru (w przypadku, gdy wybór określonego przedmiotu uzależniony jest od wcześniejszego zaliczenia sekwencji innych przedmiotów – wybór pionowy):

– pojedyncze przedmioty do wyboru (mogą to być zarówno przedmioty z puii przedmiotów specjalizacyjnych, jak i przedmioty o charakterze ogólnokształcącym, niekoniecznie zlokalizowane w tym samym semestrze):

– przedmioty dodatkowe fakultatywne, nie wliczane do obciążeń studentów (natomiast wliczane do obciążeń nauczycieli akademickich).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>