Szkoła językowa w mieście Gliwice

0

Szkoła językowa Gliwice

tak naprawdę to, jak bardzo dobrze znamy dany język obcy będzie mogło wynikać z tego, jak bardzo przyłożymy się do jego nauki. Dlatego śmiało można już dziś mocniej zastanowić się tutaj nad tym, jakiego typu możliwości przed sobą jeszcze widzimy, oraz jak do tej pory się na nie zapatrywaliśmy. Od czasu do czasu szkoła językowa Gliwice będzie mogła więc nam przypomnieć to co już potrafimy, oraz nauczyć tego czego jeszcze nie umiemy. Wiadomo, że nawet jeśli na samym początku coś mimo wszystko będzie sprawiało nam trudności, to za jakiś czas można będzie całkowicie zmienić swoje nastawienie...

dalej

Szkoła językowa- dla każdego

0

Szkoła językowa Wrocław

należy mieć świadomość że właściwe podejdzie do danej sytuacji będzie mogło okazać się naprawdę pomocnym rozwiązaniem, jak i również będzie mogło spowodować, że na pewne sprawy zaczniemy o wiele bardziej atrakcyjnie sobie patrzeć. Nie od dziś wiadomo, że odpowiednie podejście do klucz do sukcesu. Dlatego jeśli komuś zacznie brakować motywacji to o wiele lepszym rozwiązaniem będzie zainteresowanie się tym, by jednak wziąć ze sobą znajomego i razem pójść do szkoła językowa Wrocław niż pójść samodzielnie by po pewnym czasie zrezygnować. Wiadomo, że za jakiś czas można będzie na pewne kwestie patrzeć z o wiele większym optymizmem...

dalej

Szkoła językowa- rózne stopnie

0

Szkoła językowa Warszawa

możliwości takie jak nauka języka obcego wciąż się zmieniają. Wiadomo, że dla wielu osób zaskoczeniem wydaje się fakt, że nawet w obecnych czasach pojawiają się wciąż nowe szkoły, które są w stanie zaoferować bardzo bogatą ofertę edukacyjną. Po pewnym czasie dla właściwie każdego opcja związana właśnie z szkoła językowa Warszawa będzie miała szanse wydawać się korzystna. Śmiało można więc już dziś zainteresować się opcjami, jakie jeszcze są przed nami, a być może w niedługim czasie będzie się to mogło okazać w pełni zbawienne. Prawda jest taka, że czasami ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, jak wiele korzyści jest jeszcze przed nami, oraz w jak dużym stopniu będzie się to mogło okazać zbawienne właśnie dla nas...

dalej

Szkoła językowa- by zdobyć wiedzę

0

Szkoła językowa Poznań

od czasu do czasu pojawiają się opinie o nowych miejscach. Jednak wiadomo, że nie wszystkie z nich są godne uwagi. Wiadomo, że wiele zależy od ogólnej atmosfery jaka panuje w danej szkole językowej, ponieważ to właśnie od niej w dużej mierze wiele będzie mogło zależeć. Wiadomo, że czasami dzieje się takj, że nawet jeśli na samym początku nie do końca jesteśmy zdecydowani na rozwiązanie jakie daje szkoła językowa Poznań to być może za jakiś czas można będzie całkowicie zmienić swoje podejście. Nie od dziś wiadomo, że każdemu mimo wszystko ten język by się przydał...

dalej

Elementy kontekstu sytuacyjnego

0

– podstawowy charakter instytucji szkolnictwa wyższego jako całości organizacyjnej:

– motywy i możliwe podejścia do oceny (stosunek między celami oceny a środkami):

dalej

Elementy elastycznego systemu studiów

0

W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania elastycznego (wieloopcjonalnego) systemu studiów niezbędne są odpowiednie przedsięwzięcia w sferze organizacji i zarządzania (Wożnicki, Kraśniewski 1994). Działania w tym zakresie muszą być prowadzone zgodnie z zasadami racjonalnego gospodarowania w warunkach wolnego rynku, przy uwzględnianiu jednak specyficznych cech instytucji akademickich odróżniających je od typowych przedsiębiorstw produkcyjnych. Racjonalna gospodarka finansowa jest szczególnie istotna w związku z tym, że Wydział – w odróżnieniu od wielu innych instytucji akademickich – nie zdecydował się dotychczas na prowadzenie płatnych studiów zaocznych (prowadzonych w formie okresowych zjazdów). Spowodowane jest to troską o jakość kształcenia, której utrzymanie wymaga zapewnienia studentom regularnego dostępu do laboratoriów aparaturowych i komputerowych. Wydział nie prowadzi również rekrutacji na studia płatne nie różniące się programowo ani organizacyjnie od bezpłatnych studiów dziennych. Wprowadzenie dwustopniowego elastycznego systemu studiów (w ramach studiów dziennych) nie było zatem podyktowane względami koniunkturalnymi, lecz miało na celu przede wszystkim stworzenie nowej, atrakcyjnej formy studiów technicznych, zgodnej z długofalową wizją rozwoju Wydziału.

dalej

Elastyczny system studiów – opis

0

W artykule przedstawiliśmy w sposób systematyczny zasadnicze, ideowe elementy elastycznego systemu studiów, zapewniającego studentom wiele różnorodnych opcji kształcenia. System ten tworzony był z myślą o studentach, przy poparciu większości nauczycieli akademickich, którym stwarza on możliwości lepiej zorganizowanej pracy i dającej więcej satysfakcji działalności dydaktycznej.

dalej

Działanie rynku pracy a jakość wykształcenia

0

Sceptyczne podejście nauczycieli akademickich do problemu oceny jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym oraz tworzenia w tym celu zewnętrznych wobec uczelni struktur organizacyjnych znajduje wyrazicieli w tym samym stopniu wśród reprezentantów kierunków typowo akademickich, uniwersyteckich, jak i kierunków czy uczelni o profilu zawodowym.

dalej

Dobór osób badanych i określenie momentu badania

0

W badaniu biorą udział studenci wszystkich lat studiów na Wydziale Lekarskim oraz lat IV i V na Oddziale Stomatologii. Są oni dobrani po wyznaczeniu wymaganej liczebności próby na każdym roku. Dyskutowanym i nie pozbawionym wad rozwiązaniem alternatywnym jest typowanie spośród studentów grupy tzw. stałych respondentów, uczestniczących w badaniach opinii w ciągu całych studiów i odpowiednio przeszkolonych.

dalej

Dlaczego stosuje się zewnętrzną ocenę jakości? cz. II

0

Przeglądając materiały rządowe dotyczące kierunków polityki można zauważyć, że używa się w nich terminów „kontrola jakości” (quality control) i „pomiar jakości” (quality measurement). „Kontrola” oraz „pomiar” są z natury terminami wartościującymi i implikują pojęcie kary lub nagrody. „Kontrola jakości jest nieodłącznie związana z karą, z nakładaniem sankcji za niespełnienie wymagań, ale jednocześnie oznacza, że gdy zostanie osiągnięty określony poziom, to nie będą potrzebne dalsze starania o poprawę jakości” (Lynton 1988).

dalej