Podstawowe opcje w dwustopniowym elastycznym systemie studiów cz. II

0

Jak już wspomniano, skrócony wariant studiów I stopnia w połączeniu ze studiami II stopnia można traktować jako odpowiednik tradycyjnych jednolitych studiów magisterskich – z punktu widzenia studenta nastawionego od początku studiów na zdobycie dyplomu magistra inżyniera studia dwustopniowe będą zatem przebiegały podobnie do obecnych studiów magisterskich.

Należy jednak zauważyć, że w systemie studiów dwustopniowych student ma zajęcia niosące istotny ładunek bardziej zaawansowanych treści teoretycznych na czwartym i piątym roku, tzn. wtedy gdy zdobywana wiedza może być bezpośrednio wykorzystana w teoretycznych analizach i praktycznych eksperymentach prowadzonych w celu przygotowania pracy dyplomowej. Stanowi to zasadniczą różnicę w porównaniu z systemem jednolitych studiów magisterskich, gdzie dość zaawansowany materiał o charakterze teoretycznym jest niekiedy wykładany w przedmiotach podstawowych prowadzonych na wcześniejszych semestrach, co powoduje frustrację i w części uzasadnione pretensje studentów nie widzących żadnego związku między programem zajęć a docelowym wykształceniem i praktyką. Przekazywanie wiedzy z zakresu matematyki stosowanej na wyższych latach studiów może stanowić przykład realizacji powszechnie stosowanej w nowoczesnych systemach zarządzania w przemyśle, a wprowadzanej również do systemów kształcenia, strategii „just-in-time”, znamiennej tym, że wytwórca zaopatrywany jest w niezbędny element dopiero wówczas, gdy element ten może być efektywnie wykorzystany w procesie produkcji (Bordogna, From, Ernst 1993).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>