Poglądy na temat satysfakcjonujących wynagrodzeń cz. II

0

Przekonanie, że niskie zarobki pracowników uczelni zniechęcają zdolnych, młodych ludzi do pracy w szkolnictwie wyższym jest powszechne, podziela je prawie 96% respondentów, niespełna 4% nie zgadza się z nim. O tym, że problem jest ważny, świadczy fakt, że tylko 9 osób nie odpowiedziało na to pytanie, choć nie jest ono łatwe, dotyczy bowiem motywów podejmowania pracy naukowej i roli w nich czynnika materialnego.

Zapytano więc w ankiecie o to, ile powinno wynosić wynagrodzenie asystenta, aby zachęcało młodych, zdolnych ludzi do pracy w szkolnictwie wyższym oraz o to, ile razy większe od niego powinno być wynagrodzenie profesora zwyczajnego.

Badanie realizowano na przełomie października i listopada 1993 r, a więc wtedy, gdy za jednego dolara płacono około 20 tys. zł. Zgodnie z informacją GUS, średnie wynagrodzenie w trzecim kwartale 1993 r. wynosiło około 4 min zł. Te informacje są istotne dlatego, że respondenci dość często własne oczekiwania i propozycje zarobkowe wyrażali w stabilniejszych od złotego walutach obcych (najczęściej w dolarach) lub odnosili je do średniej płacy krajowej.

Najniższe postulowane przez badanych wynagrodzenie asystenta wynosiło 3 min – taką sumę podało 35 osób, najwyższe – 20 min – podały 2 osoby. Odpowiednie wielkości dla profesora zwyczajnego wynosiły 5 min (1 osoba) i 200 min (1 osoba). Odnotujmy, że 3/4 respondentów w swoich postulatach dotyczących wynagrodzenia asystenta nie przekroczyło sumy 6 min, a profesora – 24 min.

Jaką wielokrotnością wynagrodzenia asystenta powinny być zarobki profesora zwyczajnego, aby czynnik materialny nie tylko wpływał na podjęcie pracy naukowej, ale także stymulował rozwój naukowy, podnoszenie kwalifikacji i awans w nauce? Dwukrotnie większe – niż asystenta – wynagrodzenie profesora proponowały 124 osoby, co najmniej dziesięciokrotnie większe -19 osób. Najczęściej (47%) proponowano, aby wynagrodzenie to było trzykrotnie wyższe, a odpowiedzi prawie wszystkich badanych zawierały się w przedziale 2-5 razy, większe wielokrotności podało tylko 40 osób.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>