Poglądy na temat systemu awansu

0

System awansu pracowników naukowo-dydaktycznych i naukowych stosowany w szkołach wyższych nie cieszy się wśród nich uznaniem i akceptacją. Tylko trzy osoby uznały ten system za bardzo dobry, jako dobry oceniło go 20% respondentów. W ocenie przeważa wyraźnie brak aprobaty dla systemu, 58% badanych uznało go za niezbyt dobry, a 12% za zdecydowanie zły.

Ocena systemu awansu różni się w zależności od stanowiska zajmowanego w uczelni. Profesorowie stosunkowo często (zwyczajni 36%, nadzwyczajni 42%) wyrażają pozytywne oceny i bardzo rzadko uznają, iż system jest zdecydowanie niedobry (odpowiednio: 9% i 3%). Osoby zajmujące niższe stanowiska oceniają system awansu bardziej krytycznie, zwłaszcza docenci, z których tylko 8% uważa ów system za dobry, a 33% za zdecydowanie niedobry.

Aprobata systemu awansu jest największa wśród osób z tytułem profesora, spośród których 44% uznaje go za dobry, a tylko 4% za zdecydowanie niedobry (rysunek 1), najmniejsza wśród doktorów, którzy prawie trzykrotnie rzadziej niż profesorowie uważają system awansu za dobry, a czterokrotnie częściej – za zdecydowanie niedobry. Mniejszy niż doktorzy krytycyzm wobec systemu awansu wyrażają magistrowie, którzy nieco częściej aprobują go, rzadziej krytykują. Oni też częściej od innych nie wypowiadają się na ten temat.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>