Porównanie między rozwojem morfologicznym i kulturowym cz. II

0

Oprócz niewielkiego i niemal stałego wzrostu pochyłości nie zaszło nic godnego szczególnej uwagi w wykresach rozwoju morfologicznego czy kulturowego aż do około 200 000 roku p.n.e. Wówczas w czasie zlodowacenia Riss, jeden typ człowieka neander- talskiego przystosował się do istniejącego środowiska podnosząc wartości liczbowe swych wskaźników antropologicznych, podczas gdy równocześnie inny typ rozwinął wyspecjalizowane cechy związane na ogół z klasycznymi ludźmi neandertalskimi. Wykresy rozwoju kulturowego, obejmujące ten sam okres, nie wykazują żadnych zmian odpowiadających temu stanowi rzeczy. Mniej więcej w tym samym czasie, gdy zniknęli klasyczni ludzie neandertalscy, pojawili się ludzie młodszego paleolitu, czemu odpowiadają zmiany w wykresach rozwoju morfologicznego, o czym już była mowa. Zmiany te występują stopniowo w okresie lat 75 000 — 25 000 p.n.e. W tym czasie lub może nieco później wykresy rozwoju kulturowego poczynają wznosić się, osiągając punkt kulminacyjny na niemal pionowej pochyłości (przy śkali wykresu zastosowanej na rys. 54). Ten niezwykle gwałtowny rozwój rozpoczął się w Anglii pod koniec czasów maglemoskich, a na początku neolitycznych, kiedy to produkcja żywności zaczęła zastępować zbieractwo. Znaczenie tej zmiany ocenimy należycie, gdy uświadomimy sobie, że jedno tylko myślistwo wymaga około 20 km2 terenu łowieckiego dla wyżywienia 1 człowieka, podczas gdy taki sam obszar po zoraniu i uprawieniu może dostarczyć żywności wystarczającej dla 5000 ludzi.

Znaczenie tego postępu kulturowego jest najlepiej widoczne na rys. 55, obejmującym ostatnie 12 000 lat. Rys. 55 pokazuje również, że podobnie gwałtowny rozwój miał miejsce w Egipcie około 3000 lat wcześniej niż na terenie Anglii. Wydaje się nieprawdopodobne, aby te zmiany w wykresach morfologicznych i kulturowych miały pozostawać bez związku i aby oba przykłady tak przyspieszonego rozwoju mogły występować niezależnie od siebie.

Fakt, że to ogromne tempo rozwoju kultury egipskiej uległo gwałtownemu zahamowaniu, podczas gdy kultura pierwotnych mieszkańców Australii nigdy w ogóle nie wykazywała anormalnie przyspieszonego tempa rozwoju, pozwala domyślać się przyczyny lub sie ostatnich 10 000 lat, poczynając od kultury starożytnego

Egiptu i pierwotnych mieszkańców Australii przyczyn niezwykle gwałtownego rozwoju, jakiego wciąż doświadczamy w Europie. Z pewnością istnieją przyczyny zarówno mniejszych jak i większych zmian omówimy je obecnie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>