Porównanie między rozwojem morfologicznym i kulturowym

0

Przy porównaniu wykresów rozwoju morfologicznego i kulturowego rzuca się w oczy przede wszystkim ich całkowicie odmienny kształt. Oprócz pewnych niewielkich odchyleń, wykresy rozwoju morfologicznego wykazują stałe wznoszenie się ku górze oznaczające niezmienny lecz gwałtowny rozwój morfologiczny. Z drugiej strony, wykresy rozwoju kulturowego nie wykazują właściwie żadnych zmian w ciągu setek tysięcy lat, a potem nagle strzelają ku górze, od wartości kryteriów kulturowych niższych niż 10, do wartości wielu setek, w stosunkowo krótkim okresie 5000—6000 lat. Skutki te tak całkowicie wykraczają poza zasięg stosunkowo małych, aczkolwiek realnych błędów w pomiarach, że nasza pierwotna niemożność sporządzenia bardziej dokładnych pomiarów wydaje się teraz niewiele znaczącą usterką. Jeżeli nawet możliwe byłoby dokonanie dokładniejszych pomiarów, nie mogłyby one wpłynąć na ogólne wnioski, wypływające z porównania tych dwóch wykresów. Są one ciekawym przykładem allometrii . Realność dwóch typów rozwoju jest oczywista, nie jest jednak rzeczą łatwą wyłonić przyczyny leżące u ich podłoża. Zanim przystąpimy do rozważania przypuszczalnych przyczyn, omówmy najpierw pewne inne, bardziej szczegółowe różnice i podobieństwa, wynikające z porównania wykresów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>