Programy kształcenia

0

Jedno z pytań skierowanych do władz wydziałów dotyczyło sposobu rozwiązania problemu tzw. minimów programowych oraz sposobu budowy programu z punktu widzenia jego kompatybilności w stosunku do analogicznych programów innych uczelni. Uzyskane wyniki ilustruje tabela 2.

W1/3 wydziałów objętych badaniem programy kształcenia porównywane są z programami realizowanymi w innych uczelniach: coraz powszechniej minima programowe uzgadniane są na spotkaniach dziekanów reprezentujących poszczególne kierunki studiów bądź też na forum towarzystw naukowych. W takim samym stopniu uczelnie, a właściwie wydziały, opracowują programy w wyniku wewnętrznych uzgodnień i negocjacji, uwzględniając m.in. własne możliwości kadrowe. Część szkół wyższych przyjęła za podstawę w tym zakresie projekty komisji resortowych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Tendencja do konsultowania programów z wydziałami z innych uczelni zarysowuje się silniej na kierunkach technicznych niż na humanistycznych.

Istnieją kierunki, na których nie występuje pojęcie minimum programowego: są również takie, które opracowały programy kształcenia we współpracy z ośrodkami zagranicznymi, z którymi dokonują wymiany studentów, oraz takie, które mają akredytację Europejskiej Federacji Krajowych Stowarzyszeń Inżynierów (FEANI).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>