Progresja i regresja

0

Przy definicji słowa „rozwój” zostało podkreślone, że słowa tego należało użyć w ograniczonym znaczeniu. Zostało ono zastosowane do serii połączonych ze sobą wartości (wskaźników lub kryteriów) niekiedy różniących się między sobą. Względna wielkość wartości, zarówno morfologicznych jak i kulturowych, mierzona była poprzez przybliżone wyznaczanie danej liczby dla przedstawienia wartości wskaźnika czy kryterium w danym czasie. Inne wartości były wówczas obliczane procentowo w stosunku do wartości podstawowej. W ten sposób fakt, że dana wartość w przeszłości mogła być większa lub mniejsza od stu, nie stanowi żadnej wskazówki co do tego, czy wskaźnik lub kryterium jest „lepsze” lub „gorsze” od obecnego. Innymi słowami, wzniesienie linii na wykresach pomiędzy jakimiś dwoma punktami nie oznacza „progresji” lub „regresji” biologicznego lub kulturowego rozwoju człowieka. Nadszedł moment, aby rozważyć ten aspekt rozwoju człowieka.

Jeżeli chodzi o rozwój biologiczny, Hooton stwierdza w swej książce Up from the Ape co następuje: „Jeżeli są jakieś dowody pozytywnej, czyli progresywnej ewolucji biologicznej człowieka od czasów neolitycznych, powiedzmy 10 000 lat temu — mnie są one nie znane”. Następnie wskazuje on pewne wsteczne cechy współczesnego człowieka, takie jak zmniejszanie się lub zanik zębów mądrości oraz kurczenie i zniekształcanie małego palca u nogi. Haldane rozumuje podobnie mówiąc, iż małpa zwierzokśztałtna jest bardziej zadowalająco zbudowanym stworzeniem niż człowiek, u którego wyprostowana postawa doprowadziła do wielu fizycznych usterek. Oba te sądy oparte są całkowicie na biologicznym porównaniu i wydają się dotyczyć wyłącznie cielesnego dostosowania się do obecnego środowiska.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>