Regulowanie tempa studiowania

0

Stworzenie możliwości regulowania tempa studiowania w połączeniu z zasadą indywidualnego kształtowania programu studiów stanowi przykład realizacji postulatu podmiotowego traktowania studentów, zawartego w Statucie Politechniki Warszawskiej i statutach wielu innych uczelni. Należy jednak stwierdzić, że oddając studentowi inicjatywę w zakresie planowania toku studiów, obciążamy go zarazem zwiększoną odpowiedzialnością za błędne, nieprzemyślane decyzje, które mogą uniemożliwić mu terminowe ukończenie studiów bądź narazić go na dodatkowe koszty. Szczególnego znaczenia nabiera zatem kwestia właściwej opieki nad studenlami, a zwłaszcza pomagania im w korzystaniu z możliwości stworzonych w nowym systemie studiów. Problem ten będzie szerzej omówiony w dalszej części artykułu.

Wydawać by się mogło, że wprowadzenie bardziej liberalnych zasad kontroli tempa i postępów studiów może doprowadzić do wydłużenia średniego czasu studiowania. Należy jednak zauważyć, że w tradycyjnym systemie studiów nagminne korzystanie z urlopów „losowych” i okolicznościowych prowadzi do sytuacji, w której przedłużanie studiów staje się niemal regułą. Tymczasem w systemie elastycznym istnieje wiele mechanizmów stwarzających zachętę do szybkiego i dobrego studiowania. Tempo studiowania, mierzone liczbą semestrów zużytych na osiągnięcie danego poziomu zaawansowania studiów, oraz średnia ważona z ocen uzyskanych od początku studiów mają podstawowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji w następujących kwestiach:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>