Składniki „narzutowe” – dalszy opis

0

Tak więc identyfikacja składników narzutowych umożliwia datowanie osadów i innych szczątków in situ, gdyż jest wiadomo, w których poszczególnych fazach zlodowacenia zostały naniesione dane materiały narzutowe. Na przykład, granity z Shap i narzuty wapienia znajdują się przeważnie z kłami morsa i zębami mamuta, charakterystycznymi dla zlodowacenia Würm, a zęby słonia z ciepłego klimatu (L. an- tiqua) można czasem spotkać w pośrednich żwirach, które zwykle rozdzielają dwie niższe warstwy gliny zwałowej. Inne podobne szczątki fauny ciepłego klimatu zdarzają się w trzydziestometrowych podniesionych nabrzeżach, które, podobnie jak te właśnie mię dzy lodowcowe żwiry uważane są za współczesne okresowi międzylodowcowemu Riss-Würm.

Czasem narzuty spotyka się na spodzie osadów eoli- cznych, czyli lessowych. Przybierają one postać małych, wypolerowanych wiatrem skał. Zaklasyfikowano je tu jako skały narzutowe nie dlatego, że przyniosły je nawiane wiatrem piaski, lecz ze względu na fakt, że zostały one pogrzebane wraz z cząstkami piasku. Mają one na ogół bardzo gładkie, nieostre krawędzie, które tworzą kliny lub czworoboki. Jeżeli skała jest dość twarda i jednorodna, brzegi są bardzo gładkie, gdy zaś skała utworzona jest z ziarenek o różnej twardości, jak na przykład granit – bywają bardziej poro- watę. Tego rodzaju narzutowce można często spotkać na szczytach starych moren lodowcowych. Są one, podobnie jak osady najnowsze z młodszego lessu, charakterystyczne dla końcowych faz zlodowacenia Wurm (około 10 000-15 000 lat temu), kiedy warunki klimatyczne odznaczały się suchymi zadymkami.

W Clevedon w Somerset oraz wzdłuż południowych brzegów Hampshire i Sussex pokłady piaszczyste tego rodzaju z występującymi czasem nawianymi narzutowcami, pokrywają górną warstwę brekcji wietrzeniowej. Czasem skałom narzutowym nawianym wiatrem w osadach lessowych towarzyszą kości koni i wilków, a na Morawach szczątki ludzi, zwierząt i narzędzia pogrzebane były w kilkumetrowych osadach młodszego lessu (patrz s. 134 i 175).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>