Skutki rejonizacji

0

Wykresy rozwoju morfologicznego dotyczą człowieka w ogólności, gdyż dostępne dane nie są wystarczające do sporządzenia wykresu dla każdego podgatunku lub dla rozwoju człowieka na poszczególnych obszarach. Gdyby to było możliwe, wówczas można by sporządzić wykresy rozwój rodowy/czas dla Chińczyków, Mongołów, Indian, Murzynów, Europejczyków, tubylców australijskich itd., i porównać różne tempo ich rozwoju. Podobnie w przypadku wykresów rozwoju kulturowego skutki środowiska geograficznego prowadziłyby do różnych wykresów w zależności od miejsca i ludów. Z chwilą, gdy będzie można sporządzić takie wykresy, uzyskamy wiele nowych informacji. Rodzaj odchyleń, jakie powstaną, można przewidzieć już teraz na podstawie rys. 55 (który jest wycinkiem ostatniej części rys. 54 w powiększę niu), na który naniesiono przybliżone wykresy kulturowe dla Egipcjan i dla pierwotnych mieszkańców Australii.

Ostatnie wykopaliska w fundamentach Jerycha odsłoniły neolityczną cywilizację, która kwitła około 7000 lat p.n.e., a po której nastąpiła około roku 3100 p.n.e. wczesna epoka brązu. W 1560 roku p.n.e. miasto zostało podbite przez Egipcjan i istniało aż do chwili, gdy Izraelici zburzyli je na początku II tysiąclecia p.n.e. W okresie tym Egipt wyrósł z neolitycznego etapu cywilizacji i około 4000 roku p.n.e. wytwarzano tam już broń z brązu. Wówczas kraj rozwinął się gwałtownie, aż w 30 roku p.n.e., po śmierci Kleopatry, stał się rzymską prowincją. Podobne wykresy dla Krety i Grecji przebiegały mniej więcej w środku pomiędzy wykresami dla Egiptu i dla Anglii.

Wreszcie doszedł wykres dla pierwotnych mieszkańców Australii. Nie wymaga on specjalnych komentarzy aż do momentu, gdy zostaną poddane pod dyskusję przyczyny tych różnic rozwojowych na różnych terenach. Jest to problem wprost fascynujący, niezależnie od tego, czy rozpatrujemy go z punktu widzenia gwałtownego czy ciągłego rozwoju Anglii, czy też z punktu widzenia niezwykle słabego rozwoju pierwotnych mieszkańców Australii, przebiegającego w tym samym okresie czasu. Zagadnienie to omówimy poniżej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>