Słabości akredytacji

0

Akredytacja nie jest mechanizmem idealnym. Jej stosowanie, oprócz niewątpliwych korzyści, niesie ze sobą wiele zagrożeń, z którymi należy się liczyć, zwłaszcza wtedy, gdy jest ona wprowadzana w zupełnie nowym środowisku. Oto najważniejsze z nich:

– Działalność akredytacyjna może powodować nadmierną unifikację programów. Wprowadzając dużą liczbę szczegółowych standardów, możemy zarazem ograniczyć różnorodność podejść i metod, zniszczyć oryginalność i niepowtarzalność programów tworzonych przez różne ośrodki oraz zespoły.

– Decyzja o akredytacji opiera się z konieczności na dość powierzchownej ocenie prog- ramu/szkoły. Zawsze jest to spojrzenie z zewnątrz, ogląd dokonywany w ograniczonym czasie, przy ryzyku wykorzystania specjalnie spreparowanych informacji.

– Istnieje naturalna tendencja do korzystania podczas oceny służącej akredytacji z kryteriów formalnych, łatwych do zmierzenia i porównania. Nie zawsze te najłatwiej mierzalne kryteria są rzeczywiście istotne dla końcowej jakości. Dlatego też może się zdarzyć, że program spełniający owe łatwe kryteria niekoniecznie musi być programem dobrym.

– Działalność akredytacyjna, jak każda działalność związana z dokonywaniem ocen, obarczona jest grzechem subiektywizmu. W przypadku prowadzenia jej przez rozbudowaną instytucję zostanie on dodatkowo spotęgowany zmiennym składem osobowym poszczególnych zespołów oceniających.

– Postępowanie oceniające często niesie ze sobą ryzyko ujawnienia sekretów „technologicznych” danej szkoły, know-how mającego decydujące znaczenie dla jej pozycji na rynku.

– Istnieje niebezpieczeństwo przekształcenia się rzetelnej, obiektywnej oceny w działalność pozorną, opartą na kryteriach pozamerytorycznych i tendencyjnym podejściu.

Słabości akredytacji mogą wystąpić ze szczególną siłą, gdy jest ona źle zorganizowana lub opiera się na niewłaściwych zasadach. Mimo swoich słabości, akredytacja jest jednak powszechnie uznawana za najskuteczniejszą metodę gwarantowania odpowiedniego poziomu kształcenia. Dlatego też zastosowanie jej w warunkach polskich może być bardzo korzystne dla dalszego rozwoju systemu szkoleń menedżerskich. Większość płynących z niej korzyści może stanowić skuteczne remedium na bolączki i problemy występujące obecnie na polskim rynku szkoleń. Świadomość tego wśród instytucji kształcących na potrzeby biznesu jest coraz bardziej powszechna. System akredytacji jest oczekiwany i szkoły zdają sobie sprawę, że będą musiały się do niego dostosować.

Podstawową trudność stanowi tu brak doświadczeń i tradycji w stosowaniu tego rodzaju rozwiązania. Czy jest jednak możliwe pokonanie tej trudności w inny sposób niż przez wdrożenie i zweryfikowanie w praktyce konkretnego systemu akredytacji?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>