Standardy jakości i minimum programowe

0

Za akredytowaniem programów, a nie instytucji szkolących przemawia fakt, iż większość działających w Polsce szkół biznesu to instytucje jeszcze młode, o nie wykształconej do końca tożsamości, działające w bardzo burzliwym otoczeniu. Trudno byłoby je obiektywnie ocenić, a także bezbłędnie wyrokować, czy będą w stanie zapewnić odpowiednio wysoki poziom wszystkich podejmowanych przez siebie form kształcenia.

Ocena samego programu jest zazwyczaj łatwiejsza niż ocena całej instytucji, opiera się bowiem na bardziej wymiernych kryteriach, dotyczy węższego obszaru zagadnień, w większym stopniu uwzględnia wyniki bezpośrednich obserwacji i opiera się na informacjach możliwych do uzyskania w stosunkowo krótkim czasie. W istocie jest to również ocena instytucji, tyle że dokonywana przez pryzmat konkretnego wycinka jej działalności. Pojęcie programu jest tu rozumiane dość szeroko – obejmuje ono nie tylko treści przekazywane podczas procesu edukacyjnego, ale także jego organizację i zastosowane metody.

Przewiduje się, iż w przyszłości akredytacja udzielana będzie poszczególnym szkołom, wymaga to jednak czasu, który pozwoli na zebranie odpowiednich doświadczeń zarówno przez instytucję akredytującą, jak i przez same szkoły.

Przyjęto, że akredytacja udzielana będzie na podstawie standardów odnoszących się do ośmiu najważniejszych aspektów realizacji programu: minimum programowego, kryteriów przyjęć słuchaczy, organizacji procesu nauczania, systemu ocen słuchaczy, zasad doboru i oceny kadry nauczającej, zasad rozwoju programu oraz warunków studiowania4.

Minimum programowe zawiera zestaw podstawowych treści z 8-9 przedmiotów niezbędnych dla ukształtowania wiedzy i umiejętności absolwenta kursu MBA czy Studium Menedżerskiego. Przyjęto, że minimalna liczba godzin zajęć z każdego z objętych minimum przedmiotów wynosić będzie 36 (MBA) i 20 (SM). Zakłada się przy tym, że zajęcia prowadzone w szkole będą uzupełniane pracą własną słuchaczy. Minimalny czas nauczania na kursie MBA ma wynosić 400 godzin (plus 1200 godzin pracy własnej studentów), a na Studium Menedżerskim – 200 godzin (plus 200 godzin pracy własnej).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>