Stosunkowa zawartość uranu

0

Pogrzebane kości wchłaniają nie tylko fluor, o ile istnieją po temu dogodne warunki, lecz absorbują także uran, jeśli poddane są działaniu wody, zawierającej sole uranowe. Absorpcja jest procesem chemicznym, intensywniejszym w kościach pogrzebanych w piasku lub żwirach niż w kościach, które przechowały się w brekcji wapiennej lub osadach gliniastych. Ilcść soli uranowych zawartych w wodach jest również różna, w zależności od okolicy, w związku z czym istnieją ogromne różnice w promieniowaniu wchłoniętych soli przez kości

Fluorine and the relative dating of Bones, „Adv. Sei.”, Londyn, 4 (16) s. 336-7. o tym samym wieku, lecz pochodzących z różnych okolic. Dlatego też niemożliwe jest datowanie bezwzględne, natomiast datowanie względne kości o różnym wieku, lecz pochodzących z tego samego miejsca stanowi pożyteczną metodę sprawdzianu wniosków, wysnutych na podstawie testów absorpcji fluoru. Dr C. F. Davidson i S. H. Bowie, którzy rozwinęli technikę prób uranowych, stwierdzili, iż pomimo dużego zróżnicowania promieniotwórczości współczesnych sobie kości, istnieje „wyraźny, coraz większy wzrost przeciętnej promieniotwórczości skamieniałości pochodzących ze starszych warstw”. Można to jasno wykazać następującymi liczbami, zaczerpniętymi z ich pracy :

Czas promieniotwórczości kości z piasków i żwirowisk osad średnia czasu dawne czerwone piaskowce 1250 kreda 800 miocen i pliocen 225 dolny plejstocen 60 środkowy plejstocen 32 górny plejstocen U holocen 1

Średnia czasu zależy od tempa rozpadu uranu i od ilości uranu wchłoniętego, co z kolei zależy od czasu wystawienia na działanie wody zawierającej uran. Metoda uranowa zaczęła dopiero się kształtować, lecz prawdopodobnie okaże się bardzo wartościowa dla potwierdzenia próbnego datowania opartego na dowodach geologicznych. Ma ona poza tym tę wyższość nad metodą fluorową, że w trakcie pomiarów nie zużywa się ani nie niszczy badanego materiału.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>