Systemy akredytacyjne na świecie

0

To właśnie presja odbiorców sprawiła, że w różnych krajach zaczęły się pojawiać samorządowe organizacje akredytacyjne oceniające poziom i jakość szkoleń prowadzonych przez szkoły biznesu oraz ośrodki treningu menedżerskiego.

Najstarszą i najbardziej znaną spośród nich jest American Assembly of Collegiate Schools of Business (AACSB), założona w 1916 r. przez 14 przodujących szkół biznesu. Obecnie zrzesza ona ponad 800 szkół i firm zainteresowanych jakością kształcenia. Udzieliła dotychczas akredytacji 295 szkołom, opierając się na stale doskonalonych standardach jakości i zasadach postępowania oceniającego1.

Podobną funkcję spełniają organizacje akredytacyjne działające w krajach europejskich, takie jak: CHAPITRE we Francji, ASFOR we Włoszech, AMBA w Wielkiej Brytanii czy Strategie Audit Unit – jednostka działająca w ramach European Foundation for Management Development. We wszystkich łych przypadkach mamy do czynienia z systemami akredytacyjnymi opartymi na zaangażowaniu i aktywności samych szkół {zainteresowanych potwierdzeniem wysokiej jakości prowadzonych przez siebie szkoleń) oraz przedsiębiorstw korzystających z ich usług. Organizacje te akredytują programy lub całe szkoły według podobnej, choć odmiennej w poszczególnych przypadkach procedury2.

W Polsce próbę stworzenia tego rodzaju samorządowego systemu akredytacyjnego podjęło Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM. Stowarzyszenie to działa od lutego 1993 r. i skupia przedstawicieli ponad 20 szkół biznesu. Prowadzenie działalności akredytacyjnej jest jednym z jego głównych celów statutowych.

We wprowadzeniu akredytacji szkoleń menedżerskich Stowarzyszenie FORUM upatruje wiele korzyści. Ma ona przede wszystkim uporządkować rynek szkoleń poprzez standaryzację pojawiających się na nim produktów oraz zapewnić lepszą orientację potencjalnym klientom szkół biznesu, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie ma ogólnie uznawanego modelu edukacji menedżerskiej. Akredytacja sprzyjać też będzie upowszechnianiu wzorcowych programów i metod kształcenia, promując dobre szkoły i nadając im odpowiednią markę. Chęć uzyskania akredytacji powinna skłaniać szkołę do większej dbałości o jakość kształcenia, przebieg zaś procesu akredytacyjnego może zmobilizować jej kadrę do dokonania modyfikacji programów, pomóc w zdefiniowaniu problemów trapiących szkolę czy wreszcie spełnić rolę swoistego katalizatora zmian, które być może rozważano, ale nie zdecydowano się ich wprowadzić.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>