Category Szkolnictwo Wyższe

Instytucjonalne warunki funkcjonowania szkoły wyższej

0

Obowiązująca Ustawa o szkolnictwie wyższym nie jest aktem doskonałym. Wszyscy mamy tego świadomość, a rozbieżność stanowisk sprowadza się do tego, kiedy i w jaki sposób należy ją zmienić.

dalej

Szkolenia zamknięte w firmach

0

Szkolenia zamknięte organizowane są przez firmy małe, średnie oraz duże. Są to kursy szyte na miarę, czyli zamawiane przez firmy, aby pomóc ludziom w codziennym rozwoju. Wysoka jakość szkoleń zamkniętych to oczywista sprawa, ponieważ firmy za inne kursy płacić na pewno nie będą chciały. Bez szkoleń zamkniętych ciężko jest się rozwijać zawodowo. Na pewno niejedno szkolenie zamknięte będzie źródłem radości oraz zadowolenia dla wielu osób. Szkoleń zamkniętych zamawia się wiele, są one dedykowane co najmniej kilkunastu osobom. Gdy firmy są duże, wówczas kursy są organizowane dla 20-50 osób, a czasami nawet setek osób. Wszystko zależy od potrzeb danej firmy i jej chęci. Apetyt danej firmy na szkolenie to ważna sprawa...

dalej

Innowacje i zmiany wymagają czasu

0

Oczywiście, rząd obserwuje rezultaty oceny. Nie zawsze jednak trzymanie się z dala i nie- ingerowanie jest zadaniem łatwym. Należy przede wszystkim pozostawić instytucjom szkolnictwa wyższego swobodę w podejmowaniu działań i reakcji na wyniki oceny. Tylko wówczas, gdy instytucja ignoruje zalecenia zawarte w raporcie, minister ma prawo wezwać ją „na dywanik”. Jeśli minister podejmie działania na zbyt wczesnym etapie, może to oznaczać koniec systemu, ponieważ żadna jednostka szkolnictwa wyższego nie będzie chciała współpracować i prowadzić szczerego dialogu z zespołem oceniającym. Jest jednak zrozumiałe, że rząd chce wiedzieć, czy EQA daje jakieś efekty, czy nie, Wynika z tego następna zasada: Instytucje szkolnictwa wyższego w swoich rocznych sprawozdaniach powinny jasno przedstawiać, co zrobiły lub co zamierzają uczynić z zaleceniami wynikającymi z oceny.

dalej

Inne pytania związane z badaniem opinii studentów

0

W przypadku pierwszych trzech wymienionych sposobów ocena jakości kształcenia jest funkcją samych nauczycieli (choć umiejscowionych na różnych szczeblach hierarchii akademickiej) i już z tego powodu zyskuje względną akceptację nauczycieli. W odniesieniu do badania opinii studentów sytuacja jest odmienna – pojawia się wiele pytań, przede wstystkim o:

dalej

Informacje o studentach i absolwentach gromadzone przez uczelnie

0

W większości przypadków szkoły wyższe nie dysponują elektronicznym systemem gromadzenia danych o studentach czy absolwentach. Systemami na szczeblu ogólnouczelnianym dysponuje 7 spośród badanych politechnik a ponadto 2 – na niektórych wydziałach. Z nadesłanych informacji wynika, iż w najtrudniejszej sytuacji pod tym względem są uczelnie rolnicze.

dalej

Szkolenia dla handlowców, czyli ważna wiedza

0

Handlowcy usiłują zdobyć wiedzę. Nie zawsze mogą to uczynić samodzielnie, dlatego wybierają kursy różnego rodzaju. Dzięki nim dowiadują się więcej o negocjacjach i technikach sprzedaży. To bardzo ważna sprawa, dlatego warto się tym zająć. Niejedna osoba chce wiedzieć więcej i mieć umiejętności, dlatego warto o tym pamiętać i organizować dobre kursy dla handlowców. Sprzedający mają wiele do zaoferowania, chcą poznać branżę i produkty. Muszą nauczyć się jak sprzedawać. Dzięki kursom dla handlowców potrafią taką wiedzę zdobyć. Dzisiaj handlowcy planują wiele spraw, a dobra wiedza to podstawa. Na pewno niejedna osoba taką wiedzę pragnie mieć i na pewno posiądzie wiedzę. To więcej niż pewne. Zachęcamy do zdobywania wiedzy oraz pozyskiwania umiejętności...

dalej

INDYWIDUALNY PROGRAM STUDIÓW CZ. II

0

Oprócz wymagań programowych, stanowiących podstawę do opracowania przez studenta danej specjalności indywidualnego programu studiów, określone są też wymagania, których spełnienie pozwala studentowi uzyskać tę specjalność jako „specjalność dodatkową”. Wymagania programowe dla specjalności dodatkowej są znacznie łagodniejsze niż dla specjalności podstawowej i obejmują głównie klasy tematyczne reprezentujące obszary wiedzy bezpośrednio związane z rozważaną specjalnością.

dalej

Szkolenia dla kierowników – czy mają sens?

0

Szkolenia dla kierowników są na pewno potrzebne, mają znaczenie, dają dobre pieniądze. Są one istotne dla podnoszenia kwalifikacji, nauki oraz wielu cennych spraw. Mają duże znaczenie dla niejednej osoby oraz są źródłem dochodów. Są to całkiem dobre rozwiązania, wiele firm organizuje kursy i chce pracować dla wielu osób. Kursy mogą być organizowane w firmach lub poza nimi. Niejedna osoba chce w ten sposób pracować. Dobrej klasy szkolenia dla kierowników. Szkolenia tego rodzaju kosztują kilka tysięcy złotych, dają duże kompetencje oraz wielkie możliwości. Wysoka jakość takich szkoleń na pewno jest podstawą, bo bez niej nie będzie chętnych do udziału w takim podnoszeniu kwalifikacji. Warto o tym pamiętać i cieszyć się tego rodzaju rozwiązaniami...

dalej

Finansowanie projektu instytucji

0

Umowa stwarza państwu możliwość selektywnego i celowego wsparcia w formie projektów uczelnianych. Finansowanie to jest sprawą oczywistą, jeśli strategia instytucji współgra z głównymi celami polityki krajowej. Jednakże projekty instytucji mogą także obejmować działania wymagające specjalnego wsparcia przez państwo lub mogą służyć jako model z powodu ich eksperymentalnego charakteru.

dalej

Szkoła językowa-gdzie się zapisać?

0

Szkoła językowa Katowice

od czasu do czasu nauka czegoś nowego będzie mogła pozytywnie wpłynąć na nasze samopoczucie jak i również spowodować, że w późniejszym czasie również bardzo wiele na tym wszystkim skorzystamy. Niezależnie od tego czy chodzimy do szkoły, czy tez już pracujemy, to jednak znajomość języków obcych wydaje się wręcz koniecznością. Koniecznie więc należy już dziś zastanowić się nad tym, jakiego typu możliwości stoją przed nami, oraz z których z nich sami również będziemy chcieli skorzystać. Nie od dziś wiadomo, że przede wszystkim to my sami decydujemy o tym, jak wiele korzyści jeszcze chcemy wykorzystać. Dlatego też szkoła językowa Katowice cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem...

dalej