Typologia kości – dalszy opis

0

Załóżmy, na przykład, że dano komuś kilka blaszek zęba mamuta. Człowiek niedoświadczony będzie przekonany, że są to części trzonowych zębów słonia Należy je jednak porównać z zębami współczesnych gatunków słoni afrykańskich i indyjskich, a wreszcie z Okazami przedhistorycznymi. Ścisłość blaszek (wynosząca chyba około 10 na 10 cm) oraz brak wyraźnych szczerb, czyli rowków w kształcie litery V w środku ipowierzchni trącej pozwoli odróżnić ten ząb od zębów bardzo wczesnych słoni, a wówczas można go zidentyfikować jako ząb trzonowy mamuta i datować, przypuśćmy, na początek lub koniec zlodowacenia Wurm, lecz nie dokładniej. Przy dużym doświadczeniu można określić, czy ząb pochodzi z dolnej, czy górnej szczęki, a nawet ile lat miał słoń:-te dodatkowe informacje jednak nie dopomogą w datowaniu okazu.

W podobny sposób można odróżnić ludzką kość udową od kości małpy człekokształtnej i następnie datować ją przez porównanie z innymi przedhistorycznymi gatunkami tej samej płci. Wskaźnik platymerii (patrz s. 132), ogólne wygięcie i inne właściwości morfologiczne – oto czynniki pomocne przy określaniu danego gatunku. Można więc już odczytać przybliżoną datą albo bezpośrednio z wykresu wskaźnik antropologiczny w stosunku do czasu (dotyczy kości udowej), albo z jakiegokolwiek wykresu lub tabeli, zestawiających daty z gatunkami. Bardzo pomocne przy sprawdzaniu datowania przeprowadzonego różnymi metodami są dodatkowe testy, na przykład badanie stopnia skamienienia, ilość resztek tłuszczu (o ile istnieje), obecność pokrycia stalagmitowego, wchłonięcie dających się identyfikować obcych ciał lub minerałów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>