Typologia kości

0

Przy przeprowadzaniu identyfikacji kości wyłaniają się dwa problemy, a mianowicie: do jakiego zwierzęcia należy dana kość i z jakiej okolicy ciała pochodzi? Do udzielenia odpowiedzi na te pytania konieczny jest szeroki zasięg wiedzy z dziedziny anatomii i duże doświadczenie. Zajmowanie się jednak tym niezwykle obszernym zagadnieniem dalece przekracza założenia naszej książki. Nawet gdy kość już zostanie zidentyfikowana, pozostaje jeszcze trudny problem datowania jej. Do rozwiązania tego problemu potrzebna jest pełna wiedza z zakresu anatomii porównawczej. W rozdziale II przy omawianiu niektórych wskaźników antropologicznych podaliśmy kilka wskazań niezbędnych do przeprowadzenia tej procedury. Datowanie uzależnione jest od identyfikacji oraz pomiarów wybranych wskaźników, o których wiadomo, że zmieniają się z czasem. Aby dokonać tego w sposób łatwy i czytelny, konieczne jest sporządzenie szeregu wykresów: rozwój morfologiczny, czyli ro- dowy/czas, na wzór wykresów podanych w rozdziale V. Z poszczególnych wykresów dotyczących iden tyfikowanych kości można odczytać czas w latach bezpośrednio z pomiarów wartości na osi rzędnych, to znaczy pomiarów wartości danego wskaźnika lub wskaźników. Jak dotąd nie było wystarczającej liczby danych, na podstawie których można by sporządzić takie wykresy i – co za tym idzie – porównać pomiary wskaźników z odosobnionymi przykładami podobnych kości. Wówczas, znając wiek okazów użytych do celów porównawczych, można datować również badane kości. Dla sprawdzenia i potwierdzenia uzyskanych wniosków ilościowych pożądane jest również przeprowadzenie porównań jakościowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>