Typologia narządzi cz. III

0

W ten sposób około 1000 raku p.n.e. rozwinął się drążony topór z solidną rękojeścią. Jego przewaga polegała na silniejszym trzonie i oszczędności metalu. Równocześnie z tym typem topora powstały po raz pierwszy miecze służące raczej do dźgania niż cięcia, co stało się możliwe w związku z użyciem brązu bardziej elastycznego i mniej łamliwego. Ulepszenia te były charakterystyczne dla późnej epoki brązu (1000-500 rok p.n.e.). Peake i inni w Anglii a Mon- telius we Francji opracowali chronologię topora z brązu. Ich oceny różniły się oczywiście, jako że te ulepszenia, które w epoce brązu były już stosowane na kontynencie, do Anglii (Wschodnia Anglia i Kent) dotarły dopiero wraz z najeźdźcami. Różnica czasu zamyka się w okresie 100-200 lat.

Przedmioty z żelaza używane w Anglii zostały już omówione pokrótce w rozdziale III, a problem ustalenia chronologii dla stosunkowo krótkiego okresu poprzedzającego rzymską inwazję nie jest zbyt skomplikowany. Ogólnie przyjęty podział na kultury halsztacką, lateńską i belgijską jest wystarczająco przydatny dla wielu celów: w Anglii linie podziału tych kultur przypadają na 220 rok p.n.e. i 20 rok n.e. Różni uczeni podzielili te zasadnicze okresy jeszcze na podokresy, przy czym jedni opierali się na typologii żelaznych mieczów, inni na wyrobach garncarskich, a nawet na rozwoju zapinek z brązu. Te specjalistyczne badania z pewnością umożliwiają dokładne datowanie przedstawionych do identyfikacji mieczów, skorup ceramicznych czy szpil, jednakże wobec tak krótkiego stosunkowo okresu, przedmioty powiązane mogą równie dobrze pochodzić z czasów wcześniejszych. W związku z tym, nawet w przypadku ścisłego powią- j Cechy charakterystyczne Okres rok p.n.e.

– 1) Toczone na kole garncarskim naczynia o kształcie cebrzyka i wazy na postumentach: widoczne ślady, opasujące poziomo naczynia: importowane z Arretino wyroby z czerwonej gliny wczesna epoka żelaza C belgijska na przełomie p.n.e./n.e.

– 2) Naczynia w kształcie pucharów, z celtyckim ornamentem w postaci zawijasów i ślimacznic: czarne wyroby, pokryte krystalicznym materiałem wczesna epoka żelaza B lateński 220

– 3) Surowe ręcznie wytwarzane naczynia o spłaszczonych brzegach, z odciskami palców: czerwone wyroby pokryte hematytem. Kształt wybrzuszony, kanciaste kontury wczesna epoka żelaza A halsztacki 500

– 4) Urny w kształcie baryłko- watym i cebrzykowatym: urny typu Deverel-Rim- bury późna epoka brązu 1000

– 5) Naczynia do żywności, urny i małe dziurkowane naczynia do spalania kadzidła środkowa epoka brązu 1600

– 6) Puchary o ozdobach w kształcie szewronu i linii prostych: wzory jodełko- wate i sporadyczne znaki liniowe wczesna epoka brązu 1900

– 7) Czary o okrągłym dnie: ślady przypuszczalnie paznokcia dużego palca lub sznura wzorcowego Peterborough, czyli neolityczny

– 8) Czary o okrągłym dnie, o prostych brzegach, ręcznie modelowane . Windmill Hill, czyli neolityczny

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>