Typologia narządzi

0

Do datowania odosobnionych narzędzi stosuje się różnorodne metody, w zależności od specyfiki obiektu. Większość narzędzi podlegających datowaniu identyfikuje się albo według materiału, z którego są zrobione, albo według funkcji, których wykonaniu mają służyć. Możemy tu nawiązać do rozdziału III, w którym omówione były materiały używane przez człowieka oraz zajęcia, którymi się trudnił. Oba te aspekty powinny być rozpatrywane łącznie z tym, że najpierw należy zastanowić się nad materiałem, z którego są wykonane. W większości przypadków będzie to kamień, kość (łącznie z kością słoniową), drzewo, brąz, żelazo i inne metale, szkło, glina. Taka wstępna identyfikacja służy do wytyczenia pewnych granic, w ramach których można datować używanie poszczególnych materiałów w danym kraju. Na przykład, jeżeli chodzi o Anglię, przedmioty wykonane z brązu nie mogą być starsze niż z około 1900 roku p.n.e., mogą jednak oczywiście pochodzić z jakiegoś późniejszego okresu. Inne dane dotyczące pojawienia się danych materiałów po raz pierwszy podane są w rozdziale III.

Gdy materiał jest już zidentyfikowany, należy rozpatrzyć przeznaczenie danego narzędzia. I właśnie do tego potrzebna jest szczegółowa znajomość typologii, szczególnie w odniesieniu do kamienia, który używany był przez setki tysięcy lat. Ponieważ kamień używany był do różnych celów, zmieniał się też i typ narzędzi. Typologia narzędzi kamiennych stanowi osobne studium, co łatwo stwierdzić, porównując rysunki 32 do 38 (oprócz rys. 37). Nomenklatura typologii narzędzi krzemiennych jest skomplikowana i zmienna. Początkowo podstawowe typy nosiły nazwy od francuskich stanowisk, w których po raz pierwszy zostały rozpoznane. Później, gdy i w innych krajach znajdowano podobne, choć nieco odmienne formy, nadawano im nowe miana, w zależności od języka, którym mówili odkrywcy. Najprostszym więc chyba sposobem będzie sporządzić tablice nazw różnych kultur w zależności od okresów lodowcowych, z którymi były powiązane (patrz tabela VI). Dla ułatwienia przy uszeregowaniu nazw potraktowano cztery europejskie zlodowacenia i cztery afrykańskie okresy pluwialne jako sobie współczesne, aczkolwiek nie zostało jeszcze dowiedzione, czy tak było rzeczywiście. Przykłady kultur przedstawione są na sześciu rysunkach w rozdziale III, do którego nawiązywaliśmy już uprzednio.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>