Wybory studenckie

0

Indywidualizacja procesu nauczania, a co za tym idzie – możliwość wyboru wykładowcy w ramach obowiązującego programu (w Studium Podstawowym) lub wykładowcy i przedmiotu {de facto ścieżki studiów) w ramach określonego minimum kierunkowego (w Studium Dyplomowym) – to element w jakimś stopniu kontrolujący jakość nauczania w SGH. Dziś dzięki wyborom studenckim zapadają często decyzje o uruchomieniu zajęć i dokonuje się – w pewnym stopniu – ich selekcja (a także selekcja wykładowców). Eliminowane są w największym stopniu te zajęcia (i ci wykładowcy), które (którzy) nie oferują wiedzy oraz umiejętności niezbędnych reformującej się gospodarce (i studentom, którzy chcą tam znaleźć swoje miejsce).

Biorąc pod uwagę preferencje studentów przesądzające o wyborze tych, a nie innych zajęć (tj. metoda prowadzenia, przekazywana wiedza i – w dalszej kolejności – osobowość prowadzącego, obiektywizm przy wystawianiu ocen na egzaminie i zaliczeniach, komunikatywność), można uznać, że popularność/wybieralność wykładowcy jest w znacznym stopniu wyznacznikiem jego umiejętności naukowych i dydaktycznych. Nie można jeszcze stwierdzić, który z tych elementów jest decydujący: czy popularność niektórych wykładowców związana jest przede wszystkim z poziomem merytorycznym prowadzonych przez nich zajęć, czy też wynika ze stosowanych przez nich sposobów zaliczania i egzaminowania. Sygnały o bezpośrednim związku „wybieralności” wykładowców i wymagań egzaminacyjnych – widoczne w przypadku niektórych przedmiotów/wykładowców – wymagają dalszych, bardziej szczegółowych analiz.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>