Wynagrodzenie pracowników naukowych – kontynuacja

0

Trzeba jednak uwzględnić fakt, iż do pracy naukowej przychodzą ludzie mniej lub bardziej zdolni, ale kierujący się nie tylko lub nie głównie motywami finansowymi. Ucieczka tych osób z uczelni do zajęć lepiej płatnych świadczy nie tyle o tym, że chcą bardzo dobrze zarobić, lecz o tym, że chcą lub muszą zarabiać więcej niż jest to możliwe w szkole wyższej. Innym motywem owej ucieczki może być fakt, że uczelnia nie tylko nie zaspokaja potrzeb materialnych na minimalnym poziomie, ale także nie spełnia innych oczekiwań, jakie ze swoją pracą wiążą młodzi, zdolni absolwenci (Najduchowska, Wnuk-Lipińska 1990). Badania realizowane wśród studentów nie odnotowują bowiem spadku aspiracji do pracy naukowej. Aspiracje te ulegają jedynie egalitaryzacji. Więcej niż dawniej studentów z małych miejscowości chciałoby w przyszłości pracować naukowo. Ponadto zbiorowość kandydatów do tej pracy pod różnymi względami (osobowościowymi, wyników w studiach, aspiracji itd.) mniej się różni od ogółu studentów niż dawniej, kiedy do pracy naukowej aspirowała głównie elita studencka (Najduchowska, Strzałecki 1994).

Podnoszone ostatnio coraz częściej głosy protestu przeciw niskim wynagrodzeniom w szkołach wyższych akcentują nie tyle iub nie tylko niskie dochody w ogóle, ile brak czasu na solidną pracę w uczelni i ze studentami, ponieważ czas ten musi być poświęcany na dodatkowe zarabianie pieniędzy niezbędnych do utrzymania się. Jest to zatem protest przeciw wspomnianemu wcześniej definiowaniu pracy w szkole wyższej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>